Växjö Energi fossilfri 2020 - så nära är målet

Växjö Energi har som målsättning att vara helt fossilfri om bara två år. Under 2017 sjönk andelen fossila bränslen ytterligare och är nu nere på låga 0,4 procent. Det enligt Växjö Energis års- och hållbarhetsredovisning för 2017 som presenterades på måndagen.

– Vi vill bidra till att våra kunder kan ha en vardag som inte påverkar klimatet. Vi levererar redan idag så gott som fossilfri värme, el och kyla. Samtidigt ser vi till att ha priser som står sig väl i konkurrensen. Nu vill vi nå 100 procent fossilfrihet, säger Erik Tellgren, vd Växjö Energi.

Prioriterat miljömål

Växjö Energis målsättning om fossilfri verksamhet innebär att verksamheten ska kunna redovisa 100 procent fossilfri produktion senast år 2020. Det är ett av Växjö Energis övergripande miljömål tillsammans med minskning av kemikalier i verksamheten och strukturerad energieffektivisering.

Den fossila olja som Växjö Energi använder idag används som startolja samt att vissa reservpannor, som endast används vid eventuellt haveri, fortfarande eldas med fossilolja.

Plan framåt

För att bli helt fossilfri har Växjö Energi tagit beslut om att fasa ut torv och fossil olja i produktionsanläggningarna. Samtidigt minskar man allt mer användning av fossila drivmedel i fordonsflottan. Ytterligare en viktig del av arbetet handlar om att ställa krav på de underleverantörer och entreprenörer som anlitas.

– Vid upphandling där entreprenadmaskiner ingår ställer vi krav på att de ska vara fossilfria vid årsskiftet 2019/2020. Men är de fossilfria redan nu så premierar vi det. Fossilfrihet och en klimatpositiv verksamhet är något som inte bara gynnar Växjö, utan hela vår jord, och vi behöver alla bidra till omställningen. Vi kan nu tillhandahålla kraftfulla och prisvärda verktyg för Växjöborna och näringsidkare att effektivt kunna bidra till denna omställning, säger Erik Tellgren.

Ett naturligt kretslopp

I Växjö finns ett väl utbyggt fjärrvärmenät på cirka 40 mil där Växjö Energi producerar och levererar värme och kyla till cirka 7 000 villor och 700 företag. Fjärrvärmen tillverkas av avverkningsrester från skogen som annars gått till spillo. Eftersom bränslet till största delen är närproducerat minskas utsläppen från transporter. Koldioxidutsläppen från fossila bränslen har minskat med 58 procent per invånare i Växjö kommun sedan 1993.