Hoppa till huvudinnehållet

Hållbarhet

Vi tar vårt ansvar för samhällets utveckling på största allvar. Det innebär att vi ägnar vår vardag åt att skapa och leverera värme, el och bredband. Vi är som allra bäst när vi märks som minst. Men när lampan lyser, när du tar en varm dusch eller surfar runt på fibernätet, då är det vår vardag – som underlättar din.

En fossilfri vardag

Sedan december 2019 produceras all vår fjärrvärme, fjärrkyla och el av förnybart biobränsle från skogen. Det betyder att vi tar tillvara på och förbränner sådant som annars hade gått till spillo – allt från bark och spån till grenar och toppar. 

Askan som blir kvar efter förbränningen återförs till skogen vilket återför näring till naturen. Med detta kretslopp bidrar vi till en renare miljö både lokalt och globalt.

Vårt senaste klimatbokslut visar att vi, tillsammans med våra kunder, minskar koldioxidutsläppen lika mycket som om alla kommuninvånare i Växjö skulle avstå från att köra bil i nästan 1,5 år.

Bara utbyggnaden av fjärrvärmenätet och satsningen på biobränslebaserad fjärrvärmeproduktion har bidragit till att minska utsläppen av fossila bränslen i Växjö kommun med hela 58 procent per invånare.

Ett fossilbränslefritt Växjö

Med målet om en 100 % fossilbränslefri verksamhet uppnått bidrar vi till att uppfylla Växjö kommuns mål om ett fossilbränslefritt Växjö och visionen om Europas grönaste stad. 

Framtiden kommer med all säkerhet att kräva mer energi, och det vi åstadkommit fram till idag inspirerar oss att söka nya, ännu smartare lösningar framöver. Genom att aldrig nöja oss, alltid vara nyfikna och ständigt utmana oss själva vill vi ge våra kunder en vanlig vardag idag och en helt annorlunda, ännu grönare framtid.

Samlade dokument