Växjö Energi får klartecken för ökad spänningsnivå

Energimarknadsinspektionen (Ei) har godkänt Växjö Energis ansökan om en högre spänningsnivå för sin nätkoncession. Med den nya nätkoncessionen ökar den högsta spänningen i nätområdet från 20 kV till 72,5 kV, vilket är bland de högsta nivåerna när det gäller områdeskoncession för lokalnät i Sverige.

– Vi är glada över Energimarknadsinspektionens beslut. Elektrifieringen i samhället pågår för fullt, så även i Växjö. Långa ledtider för anslutning till elnätet är problematiskt. Beslutet från EI är en viktig pusselbit för att korta tiden för anslutning till elnätet. Allt fler vill ansluta stora effekter till vårt elnät. Då är det viktigt att vi gör allt vi kan för att kunna möta våra kunders behov, säger Stefan Braun, affärsområdeschef Elnät på Växjö Energi.

En av de högsta i landet

Som elnätsföretag agerar Växjö Energi på en naturlig monopolmarknad som övervakas av Energimarknadsinspektionen. För att äga och driva elnät krävs särskilt tillstånd, så kallad nätkoncession. Med den nya nätkoncessionen ökar den högsta spänningen i nätområdet från 20 kV till 72,5 kV, vilket är bland de högsta nivåerna när det gäller områdeskoncession för lokalnät i Sverige.

– I våra prognoser ser vi en stor ökning av det förväntade effektbehovet. En högre spänningsnivå öppnar upp för ökad kapacitet, modernisering av befintligt elnät och kortare tidsprocesser vid om- och utbyggnad av elnätet, säger Stefan Braun, affärsområdeschef elnät på Växjö Energi.

Höjningen motiverad

Energimarknadsinspektionen beaktar fyra kriterier lite extra när spänningen bestäms för ett område: den spänning som behövs för att driva ledningsnätet, miljöpåverkan vid framtida utbyggnad, samhällsekonomisk motivering och konsekvenser för berörda kunder och nätkoncessionshavare.

Myndigheten skriver bland annat i sitt beslut att höjningen av spänningsnivån kan leda till en effektivare och mer flexibel nätutbyggnad till lägre samhällskostnader. Det innebär bland annat kortare ledtider, minskade kostnader och minskat fossilberoende, vilket motiverar spänningshöjningen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.