Vindkraftsparken i Sunne invigd

De 13 vindkraftverken som Tekniska verken i Linköping byggt söder om Sunne i Värmland, togs i full drift vid midsommar 2020.

- Det känns verkligen roligt att vi nu har invigt vindkraftsparken som vi jobbat med under så många år. Investeringen vi gjort där är en del i Tekniska verkens arbete att ställa om till förnybara och återvunna energikällor, för att bidra till ett resurseffektivt och hållbart samhälle med minsta möjliga klimatpåverkan, säger Charlotta Sund, vd och koncernchef, Tekniska verken i Linköping.

Vindkraftsparken i Sunne är viktiga för både Linköpings kommun, Sunne kommun och Växjö kommun.

- Etableringen av vindkraftsparken i Sunne är en viktig pusselbit för att uppnå Linköpings mål att bli koldioxidneutrala 2025. Genom byggandet av vindkraftverken i Sunne ökar vi vår produktion av fossilfri el. Och den här stora klimatsatsningen kan vi göra med god lönsamhet. Ett bra exempel på att satsningar på klimatet inte behöver vara en kostnad, utan en lönsam investering, säger Gösta Gustavsson, styrelseordförande, Tekniska verken.

- Vi är stolta över att den vindkraftspark som nu etableras här tack vare Tekniska verkens investering kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Helt färdigbyggt kommer vindkraftsparken producera lika mycket energi som Sunnes hushåll och industrier idag konsumerar, säger Kristina Lundberg, kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

- Växjö är stolta att vara en del av detta framgångsrika projekt och glada för samarbetet med Tekniska verken. Elbrist hotar jobb och tillväxt. Vi behöver därför tillvarata de bästa möjligheterna inom olika energislag. Vindkraftsparken i Sunne har kommit till utan överklaganden, vilket visar på att platsen är lämplig, och är en lönsam affär som bidrar till fossilfri energi, säger Oliver Rosengren, kommunalråd Växjö kommun och styrelseordförande för Växjö kommunföretag.

Vindkraftverkens fundament är förankrade direkt i berget med en ny teknik, som innebär att mängden betong minskat med 20 000 ton och antalet transporter minskat med 1 300 stycken.

- Tekniska verkens satsning på vindkraft kommer tillsammans med vattenkraft och kraftvärme att bidra till en långsiktigt tryggad fossilfri elproduktion. De 13 vindkraftverken på Häjsberget och södra Länsmansberget som är 200 meter höga, producerar cirka 180 miljoner kWh under ett normalår, vilket motsvarar årsbehovet hos 35 000 hushåll. Den här satsningen har naturligtvis varit extra spännande eftersom det är vårt första stora vindkraftsprojekt, säger Henrik Valent, affärsenhetschef Vindkraft på Tekniska verken.

För mer information kontakta gärna:

Charlotta Sund, vd, Tekniska verken i Linköping, 013-30 86 50

charlotta.sund@tekniskaverken.se

Gösta Gustavsson, styrelseordförande, Tekniska verken i Linköping, 070-540 19 32

gosta.gustavsson@tekniskaverken.se

Henrik Valent, affärsenhetschef Vindkraft, 013-20 92 54

henrik.valent@tekniskaverken.se

Kristina Lundberg, kommunstyrelsens ordförande, Sunne kommun

0565-162 52, 070-181 43 98

kristina.lundberg@sunne.se

Oliver Rosengren, kommunalråd Växjö kommun, styrelseordförande Växjö kommunföretag, 0470-416 40

oliver.rosengren@vaxjo.se

Fakta om vindkraftsparken

Var: I Värmland, cirka 1,5 mil söder om Sunne vid Häjsberget och södra Länsmansberget

När: Började byggas 2018 och stod klar till midsommar 2020

Antal: Totalt 13 vindkraftverk

Höjd: 200 meter

Rotordiameter: 142 meter per kraftverk

Leverantör: Siemens Gamesa

Produktionskapacitet: 180 GWh, det motsvarar hushållsel för 35 000 villor

Kostnad: Cirka 600 miljoner kronor