Redogörelse om tillgänglighet

Brister

Målet är att vår webbplats ska vara användarvänlig och tillgänglig för alla. Vi är medvetna om att det finns vissa tillgänglighetsbrister på webbplatsen och arbetar kontinuerligt med att åtgärda bristerna.

Brister vi har hittat som inte uppfyller lagens krav

  • Uträkning för abonnemangstyp för små- eller normalförbrukare tabbas inte amperenivåerna korrekt.  
  • Innehåll i pdf-dokument på webbplatsen kan inte läsas upp. Kommer åtgärdas december 2020/januari 2021.
  • Innehåll som förväntas i formulärfält är inte ifyllt. Kommer åtgärdas under december 2020.
  • Formulär för flyttanmälan och flyttanmälan för bostadsbolag har somliga val genom checkboxar. Dessa blir inte korrekt upplästa och kommer under december 2020/januari 2021 bytas ut mot rullistor.
  • Det finns innehåll presenterat i nio tabeller på webbplatsen.
  • Innehållet på Mina sidor har ett flertal tillgänglighetsbrister som kommer åtgärdas under 2021. 

Rapportera brister om du upplever hinder

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Upplever du brister i vår tillgänglighet på webbplatsen som inte beskrivs på den här sidan, eller om du anser att vi inte följer lagens krav, meddela oss så kommer vi att försöka åtgärda hindret.

Fyll i formulär och rapportera brist

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Myndigheten för digital förvaltning på DIGGS webbplats

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern testning av veab.se och tillgänglighetsverktyget Siteimprove har genomfört en automatisk tillgänglighetsanalys av webbplatsen. Automatiska tillgänglighetsanalyser utförs en gång per vecka.