Redogörelse om tillgänglighet

Brister

Målet är att vår webbplats ska vara användarvänlig och tillgänglig för alla. Vi är medvetna om att det finns vissa tillgänglighetsbrister på webbplatsen och arbetar kontinuerligt med att åtgärda bristerna.

Brister vi har hittat som inte uppfyller lagens krav

  • Uträkning för abonnemangstyp för små- eller normalförbrukare tabbas inte amperenivåerna korrekt.  
  • Linje- och stapeldigram kan inte läsas upp.
  • Innehåll i pdf-dokument på webbplatsen kan inte läsas upp.
  • Formulär för flyttanmälan och flyttanmälan för bostadsbolag har somliga val genom checkboxar.
  • Det finns innehåll presenterat i tabeller på webbplatsen.
  • Bildbeskrivningar saknas eller kan göras tydligare.
  • Undertext för hörselskadade finns inte tillgängligt på alla filmer på webbplatsen.
  • Kompletta beskrivande alt-texter saknas.
  • Verktyg för chatt och FAQ går inte att få innehållet uppläst och översatt.

Rapportera brister om du upplever hinder

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Upplever du brister i vår tillgänglighet på webbplatsen som inte beskrivs på den här sidan, eller om du anser att vi inte följer lagens krav, meddela oss så kommer vi att försöka åtgärda hindret.

Fyll i formulär och rapportera brist

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Myndigheten för digital förvaltning på DIGGS webbplats

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern testning av veab.se och tillgänglighetsverktyget Siteimprove har genomfört en automatisk tillgänglighetsanalys av webbplatsen. Automatiska tillgänglighetsanalyser utförs en gång per vecka.