Hoppa till huvudinnehållet

Redogörelse om tillgänglighet

Brister

Målet är att vår webbplats ska vara användarvänlig och tillgänglig för alla. Vi är medvetna om att det finns vissa tillgänglighetsbrister på webbplatsen och arbetar kontinuerligt med att åtgärda bristerna.

Brister vi har hittat som inte uppfyller lagens krav

  • Cirkeldiagram för miljövärden presenteras genom bilder. Det kommer åtgärdas under november 2020.
  • Uträkning för abonnemangstyp för små- eller normalförbrukare tabbas inte amperenivåerna korrekt.  
  • Innehåll i pdf-dokument på webbplatsen kan inte läsas upp. Kommer åtgärdas novemer 2020.
  • Innehåll som förväntas i formulärfält är inte ifyllt. Kommer åtgärdas under oktober 2020.
  • Formulär för flyttanmälan och flyttanmälan för bostadsbolag har somliga val genom checkboxar. Dessa blir inte korrekt upplästa och kommer under oktober 2020 bytas ut mot rullistor.
  • Det finns innehåll presenterat i nio tabeller på webbplatsen. Det innehållet kommer presenteras på ett tillgänglighetsanpassat sätt under november 2020.
  • Innehållet som presenteras i bildspel på startsidan blir inte korrekt uppläst. Åtgärdas under november 2020.
  • Innehållet på Mina sidor har ett flertal tillgänglighetsbrister som kommer åtgärdas under december 2020. 

Rapportera brister om du upplever hinder

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Upplever du brister i vår tillgänglighet på webbplatsen som inte beskrivs på den här sidan, eller om du anser att vi inte följer lagens krav, meddela oss så kommer vi att försöka åtgärda hindret.

Fyll i formulär och rapportera brist

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Myndigheten för digital förvaltning på DIGGS webbplats

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern testning av veab.se och tillgänglighetsverktyget Siteimprove har genomfört en automatisk tillgänglighetsanalys av webbplatsen. Automatiska tillgänglighetsanalyser utförs en gång per vecka.