Växjö Energi leder sydsvenskt projekt för koldioxidinfångning – får statligt stöd

Nu startar ett nytt samverkansprojekt för infrastrukturlösningar för transport och permanent lagring av infångad koldioxid, CNetSS (Carbon Network South Sweden). Projektet leds av Växjö Energi och ska bidra till att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar för en regional koldioxidinfrastruktur i Sydsverige. Energimyndigheten har beviljat stöd med cirka 2,5 miljoner kronor.

– Det känns spännande, vi är glada över att vara med och bidra. Det vi gör tillsammans idag kommer att öka kostnadseffektiviteten och potentialen för utsläppsminskning och negativa utsläpp på sikt, säger Sofie Rothén, projektledare på Växjö Energi.

”Gemensam utmaning”

Förutom Växjö Energi ingår nio andra aktörer i projektet: Copenhagen Malmö Port, E.ON, Höganäs AB, Kemira, Kraftringen, Nordion Energi, Stora Enso, Sysav och Öresundskraft. Flera av företagen har redan tidsatta planer på att fånga in koldioxid.

– Vi representerar olika delar av infrastrukturkedjan; infångare av koldioxid, logistikföretag, hamnaktörer med flera. Tillsammans har vi potential att avskilja och lagra över 2 miljoner ton koldioxid årligen. Genom samverkan vill vi göra leveranskedjan till slutförvaring så hållbar och kostnadseffektiv som det bara är möjligt, säger Sofie Rothén.

Statligt stöd

Projektet passar väl in i Industriklivet, regeringens långsiktiga satsning för att stödja klimatomställningen, och har därför beviljats ekonomiskt stöd av Energimyndigheten.

CNetSS startar nu och pågår till 31 december 2023. I beslutet skriver myndigheten bland annat att projektet bedöms vara ett viktigt steg mot att förverkliga värdekedjan för bio-CCS (biogen Carbon Capture and Storage). Potentialen för negativa utsläpp bedöms dessutom öka ytterligare i takt med omställningen från fossila till förnybara bränslen. Totalt har 2 495 300 kronor beviljats i stöd av Energimyndigheten.

Faktaruta

• Växjö Energi siktar på att ha en fullskalig anläggning för koldioxidinfångning (bio-CCS) i drift på Sandviksverket år 2027.

• Växjö Energi har en av få anläggningar i världen med 100 procent förnybar kraftvärmeproduktion. Både el och fjärrvärme tillverkas av biobränsle i form av skogsrester som annars hade gått till spillo.

• Genom att fånga in den förnybara koldioxid som släpps ut kan Växjö Energi bidra till negativa utsläpp, det vill säga att atmosfären tvättas på koldioxid och att verksamheten blir klimatpositiv.

• Just nu har Växjö Energi en pilot för koldioxidinfångning på kraftvärmeanläggningen Sandviksverket som prövar en innovativ och energieffektiv teknik för koldioxidavskiljning från rökgaserna.
Läs mer >

För mer information, kontakta gärna:

Sofie Rothén, projektledare Växjö Energi, 0470-77 51 30, sofie.rothen@veab.se