Odling på Brände Udde

Testbädd Brände Udde är en odlingsplats för entreprenörer som vill testa på att odla kommersiellt.

Den drivs föreningen Vxo Farm Lab och nu stöttar vi upp verksamheten med två bilsläp med stamvedsflis, som vanligtvis används till att producera fjärrvärme.