Europeisk hubb för digitalisering

EU-kommissionen har utsett DigIT Hub Sweden till en Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH). Av 283 kandidater i Europa blir sydsvenska DigIT Hub Sweden en av fyra EU-finansierade hubbar som placeras i Sverige.

Hubben ska verka för ökad digitalisering och ingår i ett nyetablerat europeiskt nätverk av digitala innovationshubbar.  I hubben samlas kompetens och resurser för att stödja den digitala omställningen av små- och medelstora företag samt offentlig sektor. Den är nationellt prioriterad och regionalt förankrad i Skåne, Blekinge och Kronoberg.

- Att Sydsvenska DigIT Hub Sweden som Wexnet och Växjö Energi är en del av utses till Europeisk Digital Innovationshubb är väldigt glädjande! Detta ger oss stora möjligheter att fortsatt stötta och accelerera den digitala omställningen av små- och medelstora företag och offentlig sektor i regionen, säger Erik Tellgren, vd Växjö Energi.

Läs hela pressmeddelandet här