Julia brinner för ledarskapet – och framtiden

I en snabbt föränderlig värld är omvärldsbevakning och framtidsspaning viktigare än någonsin. Möt Julia Ahlrot, Chef för strategi och omvärldsrelationer på Växjö Energi.


Hej Julia. Vad gör du på jobbet?
– Min uppgift är framför allt att fundera på vad vi på Växjö Energi behöver göra för att vara relevanta även i framtiden. Omvärlden förändras hela tiden och då gäller det för oss att verkligen vara på tårna och följa med utvecklingen. Jag försöker samla in kunskap från alla håll, sammanfatta det på ett klokt sätt och se hur kan vi ta det vidare på bästa sätt.

Vilka områden ser du som särskilt viktiga?
– Det första jag tänker på är ju klimatomställningen, i och med att vi har en fossilbränslefri produktion idag. Men också digitaliseringen, där både Växjö Energi och Wexnet har en viktig uppgift. Vi vill verkligen ta ett ledarskap i de här frågorna och det jobbar vi stenhårt för.

Vad har du för bakgrund?
– Jag är civilingenjör inom miljö och vattenteknik och har bland annat jobbat som hållbarhetschef på Växjö kommun.

Hur vill du vara som ledare?
– En viktig uppgift för mig som ledare är att hitta varje persons drivkraft för att göra sitt allra bästa. Lyckas man med det så får man ett fantastiskt team omkring sig.

Vilken är den största utmaningen med ditt jobb?
– En utmaning är att det inte finns något facit när det gäller framtiden. Det gäller att göra kvalificerade gissningar och ha en känsla för hur omvärlden ser ut längre fram. Vilket behov har egentligen framtidens kund? Är det samma som idag eller förändras det, och i så fall hur?

Kan du nämna någon framtidsspaning som pågår just nu?
– Vi tittar såklart på hur våra befintliga anläggningar på Växjö Energi kan användas på bästa möjliga sätt till största möjliga kundnytta längre fram. Till exempel funderar vi på om vi skulle kunna ha en drivmedelsproduktion på Växjö Energi i framtiden. För att lyckas med klimatomställningen behöver vi ersätta den diesel och det flygbränsle som används idag. Det finns utmaningar helt klart, men ingenting är omöjligt.

Slutligen, vad är det bästa med att jobba på Växjö Energi?
– Att jag varje dag cyklar hem och känner att jag lärt mig nya saker, det är nog det allra bästa. Sedan måste jag bara säga alla fantastiska personer jag träffar på jobbet, både i organisationen och utanför, som delar med sig av viktig kunskap för framtiden. Det ger mig energi varje dag!