Byggvärme

Vår byggvärme kommer från 100 procent förnybart biobränsle från skogen så att du tryggt ska kunna bygga med så lite påverkan på miljön som möjligt.

Byggvärmen kan användas till såväl avfuktning som torkning av fastigheten och ni har inga fasta driftskostnader utan betalar endast för den energi som förbrukas. När byggarbetet är klart kan byggvärmen omvandlas till permanent fjärrvärme och anpassas för olika behov och förutsättningar.

Fördelar med byggvärme

  • Lägre kostnader än för andra tillfälliga energikällor, som till exempel eldrivna fläktar eller gasolaggregat.
  • Leveranssäkert. Mängden begränsas enbart av fjärrvärmenätets kapacitet samt överenskommet effektbehov.
  • Ett bra val för byggarbetsplatser med höga miljökrav. Med förnybar byggvärme kan man mäta miljöpåverkan, både vad gäller energianvändning och koldioxidutsläpp.

Vill du veta mer om förnybar byggvärme och vad vi kan erbjuda din fastighet? Ring oss på 0470-70 33 33 så hittar vi bästa lösningen för din fastighets unika förutsättningar och behov.