Elnät

El är något som alla behöver och vi är glada över att få leverera den till dig.

Vi ser till att elen kommer till er genom vårt elnät, vi säljer alltså ingen el. Elen köper du istället av en elhandlare. Du får själv välja vem du vill handla el av. Om du inte aktivt väljer en leverantör kommer du automatiskt få ett tillfälligt elpris från Bixia, vårt anvisade elhandelsföretag. 

Elnätet här i Växjö är till stor del nedgrävt i marken och vi är mycket stolta över vår höga leveranssäkerhet.