Vi är redo för vintern, är du?

Vi på Växjö Energi är glada att du har fjärrvärme och att vi får leverera värme hem till dig. Nu är vi redo att möta vintern och vi har sett över våra anläggningar, gjort underhåll och utfört revisioner på Sandviksverket. Vi har ställt några frågor till Joakim Mårtensson, kraftverkschef, som här berättar lite mer om förberedelserna och tipsar om vad du kan göra inför vintern.

Hur har Växjö Energi förberett sig inför den kommande vintersäsongen på Sandviksverket?
– Vi har jobbat extra mycket med vår bränsleförsörjning från avtal till planering av inleveranser och blandning av optimala recept för våra kraftverkspannor. Under vintern tar vi emot merparten av de över 8000 lastbilar som kommer till Sandviksverket.

Vilken typ av underhåll har gjorts i anläggningarna?
– Det är både avhjälpande underhåll på alla de fel som uppstår under eldningssäsong men där vi kan göra bedömningar att åtgärderna kan vänta, och så har vi största fokus på förebyggande underhåll såklart. Det förebyggande underhållet handlar om allt från kvalificerade besiktningar från myndigheter så att vi har säkra anläggningar till vårt gedigna underhållsprogram som leder till en hög tillgänglighet.

Kan du berätta något om revisionerna som har pågått?
– På våra kraftverkspannor är det flera hundra olika arbeten som utförs. Vi jobbar tillsammans, drift- och underhållsgänget med entreprenörer och största fokus är alltid att sätta säkerheten främst. Varje morgon planerar och följer vi upp gårdagens arbete och säkerställer planerade arbeten framåt – att genomföra en revision är ett lagarbete där alla måste vara på topp varje dag. För att nämna några exempel har vi denna sommar genomfört storservice på våra generatorer, uppgraderat våra styrsystem, genomfört ett stort oljebyte i en av våra ångturbiner och byggt om en stor fläkt för våra rökgaser på väg mot skorsten.

Har du några tips på vad man kan göra som privatperson inför vintern?
– Det är precis som för oss på Sandviksverket, säkerställ att era anläggningar där hemma är i god kondition och se till att åtgärda eventuella fel och brister. Tar vi hand om våra prylar på bästa sätt fungerar de också på bästa sätt när vi har som mest användning av dem.