Vi tror på kraften tillsammans

Vårt viktiga uppdrag är att göra din vardag ljusare, varmare och mer uppkopplad. Bakom kulisserna jobbar vi varje timma på dygnet med att få samhället att rulla som det ska. Men vi jobbar också för en större sak – ett hållbart Växjö. Genom att vara kund hos Växjö Energi är du med och bidrar till en annorlunda, ännu grönare framtid.

Sedan december 2019 är hela vår verksamhet fossilfri. All vår fjärrvärme, fjärrkyla och el produceras av förnybart biobränsle från skogen. Det vill säga grenar, toppar och andra rester från de småländska skogarna som annars hade gått till spillo.

100 % förnybar värme

Som kund hos oss får du tillgång till både förnybar och närproducerad värme och du bidrar samtidigt till att producera förnybar el. En effektiv och hållbar energilösning som är trygg, enkel och lokal.

Den fossilfria verksamheten innefattar inte bara fossilfri produktion i alla produktionsanläggningar. Det innefattar hela den egna verksamheten i form av att exempelvis den egna fordonsparken är fossilbränslefri, vilket gäller allt ifrån servicebilar och lastmaskiner ända ner till lövblåsen.