Svenska kyrkan får mycket energi för pengarna

För Svenska kyrkan i Växjö är det viktigt att ha fjärrvärmen intrimmad så att den ger bästa möjliga effekt. Med hjälp av Växjö Energis tillsynsavtal får alla deras fjärrvärmecentraler en noggrann genomgång varje år.

– Det är ekonomiskt smart och genom att inte tillåta något spill hushåller vi med jordens resurser, säger Mats Lindblad som är kyrkogårds- och fastighetschef.
Svenska kyrkan i Växjö är en stor fjärrvärmekund. Sammanlagt har de 19 kyrkor och församlingshem som blir varma tack vare fjärrvärmen. Varje år kontrolleras fjärrvärme-centralerna av Växjö Energi och protokollet ges till Svenska kyrkan.
– Vi går igenom protokollet och åtgärdar det viktigaste. När vi startade för tre år sedan fanns det många saker att ta itu med, inklusi-ve att byta ut en gammal central. Men varje år blir det färre problem, säger Kristoffer Tarstad, som är fastighetsingenjör på Svenska kyrkan i Växjö.

Bra dialog

Trots att åtgärdspunkterna blir allt färre har Svenska kyrkan valt att behålla avtalet. En anledning är att Växjö Energi bidrar till att nya medarbetare lär sig mer om fjärrvärmen och hur centralerna fungerar.

– Det blir en typ av utbildningsinsats. Växjö Energi bidrar till att kunskapsnivån höjs, säger Mats Lindblad.

Svenska kyrkan ser tjänsten som prisvärd. Avtalet har fördelaktiga villkor och har lett till ett närmare samarbete med Växjö Energi.
– Vi har en person att vända oss till. Det bidrar till en bra dialog och har till exempel lett till att vi nu pratar om att installera solceller, säger han.

Om tillsynsavtal

Genom att teckna serviceavtal med Växjö Energi får du både säker drift och bästa möjliga värmeekonomi. Fjärrvärmecentralen granskas varje eller vartannat år beroende på avtalet. Det gör det möjligt att upptäcka och åtgärda eventuella problem i tid. Det går även att jobba förebyggande genom att säkerställa korrekta flöden, förhindra läckage eller annat som minskar effektiviteten.