Linneuniversitetet och Wexnet håller i inspirationsdag om IoT

Internetrevolutionen handlar inte längre om laptops, smarta telefoner och surfplattor. Tänk dig ett hem med en musikanläggning som spelar musik efter ditt humör, ett kylskåp som varnar när mjölken börjar ta slut eller kanske en toalett som berättar hur du mår? Paraplynamnet för den här typen av teknologi är 'Internet of Things' (loT) - och den 5 april bjuder Linneuniversitetet och Wexnet in till till en inspirationsdag på temat loT.

Enkelt uttryckt kan man säga att Internet of Things beskriver ett nätverk av fysiska saker som med hjälp av mjukvara, sensorer och andra teknologier samarbetar och utbyter data med varandra. Tanken är att den här teknologin ska underlätta vår vardag och ju mer apparaterna kommunicerar, desto mindre behöver vi människor göra. loT-lab är ett projekt där bland annat Linneuniversitetet och Wexnet hjälper små och medelstora företag i Kronobergs och Kalmar län att utnyttja Internet of Things för att utvecklas och hitta nya affärsmodeller. Under inspirationsdagen hoppas man på att fler ska uppmärksamma tekniken.

- Jag hoppas att dagen leder till att fler får upp ögonen för alla de fantastiska möjligheter som finns med ny loT-teknik, säger Fredrik Ahlgren, universitetslektor på Linneuniversitetet. Eftersom vi kommer presentera inte mindre än fyra olika pilotprojekt inom varierande branschområden, så är min förhoppning att detta blir en möjlighet för att fler företag inte bara ska få idéer för nya tillämpningar, utan också ges ett tillfälle att utbyta erfarenheter och nätverk mellan branscher - med loT som den gemensamma nämnaren.

Vilka intressen har ett lokalt infrastrukturbolag som Wexnet av framtidens teknik? Pär Gustavsson, kundansvarig på Wexnet kommer under dagen att prata om hur loT kan vara en komponent när man vill bygga säkra, hållbara och smarta städer. loT kan spela en viktig roll för till exempelvis avfalls- och vattenhantering, mätning av luftföroreningar men också inom turism och för att kunna erbjuda attraktivare bostäder.

- Växjö Energis, och Wexnets, löfte till invånare och näringsliv är att vara ”En del av din vardag, även i en annorlunda hållbar framtid”. Detta bidrar till visionen om Växjö som en fantastisk plats att bo, leva och verka på. Såsom en förebild för Europas övriga städer tilldelade EU-kommissionen Växjö utmärkelsen ”European Green Leaf Award” för sin uthålliga förmåga att visa på och kombinera hållbar utveckling med ekonomisk tillväxt för att skapa god livskvalitet och goda livsmiljöer, för alla. Denna fina utveckling inkluderar alla de anpassningar vi ser att vi behöver göra för att upprätthålla ett gott och välfungerande samhälle i en alltmer digitaliserad värld. Här spelar snabbt och säkert bredband tillsammans med satsningar på infrastruktur för IoT en mycket viktig roll. Här ligger vi i framkant. Denna plattform för såväl kvalitetshöjning, effektivisering, innovation som fantastisk affärsutveckling är på plats i många delar av vårt stora verksamhetsområde. Med all kreativitet som finns här mitt i Småland är det bara fantasin som sätter gränser för vad vi kan åstadkomma tillsammans när det gäller fortsatt fin hållbar tillväxt, säger Erik Tellgren, vd för Växjö Energi.

När: 5 april, klockan 10.00-12.00
Var: Sal Weber, Hus K (första plan), Linnéuniversitetet Växjö
Om projektet
Aktiviteten sker inom ramen för projektet IoT Lab för SMF med finansiering från Tillväxtverket (Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF), Region Kronoberg, Region Kalmar län.