Pris

Vad kostar det?

Vi erbjuder en smidig helhetslösning för laddning som du kan växa med. Eftersom företag och bostadsrättsföreningar har olika behov lämnar vi alltid pris på offert. 

Intresserad? Skicka in din intresseanmälan så hör vi av oss.

Skicka intresseanmälan

Investeringsstödet Ladda bilen

Som företag och bostadsrättsförening kan du söka stöd för installation av laddstation som används av er.

Du kan få ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kronor per laddningspunkt.

Villkor för att kunna få investeringsstöd

  • Laddpunkten ska vara installerad installeras tidigast 2019-07-15.
  • Laddpunkten finns på en fastighet som den som ansöker om bidraget äger eller innehar med särskild rätt.
  • Laddpunkten är placerad vid en bostad eller en arbetsplats och är avsedd att huvudsakligen användas av dem som bor i bostaden eller av dem som är anställda på arbetsplatsen.
  • Laddboxen ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad och utrustas med anslutningsdon för elfordon av Typ 2 eller Combo 2.
  • Installationen måste utföras av en behörig elinstallatör.

Läs mer och ansök Ladda bilen-stödet på Naturvårdsverkets hemsida