Viktiga händelser under 2023

Häng med på några av våra viktigaste händelser under 2023.

 • Växjö Energi och Alvesta Energi erbjuder gemensamt driftsäkerhetsavtal för fjärrvärme

  Vi har fördjupat vårt samarbete med Alvesta Energi och kan nu erbjuda driftsäkerhetsavtal till samtliga privata fjärrvärme- kunder i Alvesta, Moheda och Vislanda. Driftsäkerhetsavtalet ger villaägarna ökad trygghet dygnet runt och en ännu pålitligare värmeleverans. Samarbetet innebär även att vi kan hjälpa Alvesta Energis kunder med centralbyte och andra fjärrvärmefrågor.

 • Växjös första fjärrvärmeuppvärmda bänk invigs

  Bänken, som är placerad utanför Växjö Energis huvudkontor på Kvarnvägen 35, är designad för att vara en varm träffpunkt oavsett säsong. Den kommer att ha en behaglig temperatur på drygt 30 grader och värms upp genom att utnyttja värmen från det återvändande vattnet i fjärrvärmenätet.

 • Våra nyrenoverade lokaler står klara

  För att kunna växa med vårt uppdrag har vi arbetat med att renovera och bygga till våra lokaler. Målet har varit att skapa dynamik, gemenskap och intern stolthet. Under 2022 stod första delen klar och under 2023 har vi successivt kunnat flytta in i övriga delar. Idéer om hållbarhet och återbruk har funnits med genom hela renoveringen. Trä är ett genomgående material, befintliga glaspartier har flyttats och möblerna har återanvänts och målats om.

 • Årets bioenergistipendium går till...

  Sedan 1999 har Växjö Energi delat ut ett bioenergistipendium på Linnéuniversitetets Bioenergidag. Årets stipendium gick till Ellinor Kömmits och Moa Petersén för uppsatsen Biomass fired Top Cycle, för högre elproduktion vid nytt kraftvärmeblock hos Växjö Energi AB.

  Motiveringen löd: ”För att ni med stort engagemang, nyfikenhet och en nypa mod har tagit er an uppgiften att undersöka hur den biobaserade elproduktionen hos Växjö Energi skulle kunna öka med nästan tre gånger.”

 • Kraftigt ökade bränslepriser leder till höjda fjärrvärmepriser

  Under året har vi sett kraftigt ökade priser på biobränsle som ett resultat av en bristsituation i hela Europa. Då vår fjärr- värme kommer från 100 procent förnybart biobränsle som grenar, bark och spån där bränslet utgör den största enskilda kostnadsposten, påverkas vi direkt av de ökade priserna. Som ett första steg har vi sett över vår prisstruktur för våra företagskunder, som från den 1 september tillhör ett gemen- samt prisområde. Samtidigt höjdes priset för företagskunder med fjärrvärmeanläggning i Växjö. För kunder med fjärr- värmeanläggning i Braås, Ingelstad eller Rottne skedde ingen förändring. I nästa steg, från årsskiftet 2023/2024, genomförs samma förändring för privatkunder. Parallellt arbetar vi aktivt med att förbättra och effektivisera verksamheten för att hålla ner kostnaderna.

 • Växjö kommun uppnår bredbandsmålet för 2025

  98,7 procent av hushållen i Växjö kommun har nu tillgång eller närhet till bredbandstäckning om minst 1 Gbit/s. Det betyder att regeringens bredbandsmål om 98 procent bredbandstäckning till år 2025 redan är uppnått. Genom- snittet för Wexnets fyra ägarkommuner ligger på 97,4 procent. Under året har Wexnet fortsatt ansluta nya kunder och områden i snabb takt. Senast att få fiber var bland annat Notteryd, Skir, Långasjömåla, Hanaslöv och Spåningslanda som anslöt till Wexnets öppna stadsnät under 2023.

 • Framtidsspanarna provar på energibranschen

  Under en vecka i juni sommarjobbade femton tjejer som skulle börja nian till hösten, som framtidsspanare på Växjö Energi. Spännande studiebesök och omvärldsspaning stod bland annat på schemat. Vi vill ge fler tjejer chansen att upptäcka energibranschen och satsningen är en viktig del i vårt arbete med mångfald och jämställdhet.

 • Växjö Energi bygger nya laddstolpar i hela kommunen

  Samhället ställer om till allt fler eldrivna fordon. Under året har Växjö Energi uppfört 60 nya publika laddstolpar runt om i Växjö och på flera andra tätorter i kommunen – Braås, Gemla, Lammhult och Rottne. Växjö Energi har tilldelats cirka 1,5 miljoner kronor i investeringsstöd av Klimatklivet för att bygga laddstolparna. Den totala kostnaden blir totalt 3,3 miljoner kronor.

 • Rörlig överföringsavgift för elnät

  1 januari 2023 införde Växjö Energi Elnät en rörlig överföringsavgift för elnätskunderna. Detta beror på en allt större variation på elhandelspriset och att det periodvis är mycket högt. När elpriset stiger ökar kostnaden för nätförluster, vilket har gjort att en fast överföringsavgift är svår att räkna fram. Nu sätts priset i stället delvis utifrån marknadspriset på el. Överföringsavgiften följer den löpande kostnaden för el som används för att driva elnätet. Våra kunder får därmed en mer kostnadsriktig nätavgift, och priset ger en indikation om när det är mest fördelaktigt att använda el.