Projektstart för bioflygbränsle av skogsrester vid Sandviksverket

Idag var det uppstart för ett projekt som syftar till att producera bioflygbränsle av restprodukter från skogsbruket vid Sandviksverket i Växjö. Projektet är ett samarbete mellan Växjö Energi, Södra, KLM Royal Dutch Airlines, SkyNRG, RISE Research Institutes of Sweden och 2030-sekretariatet.

-Växjö kommun är stolta över att vara en del av detta innovativa projekt som jag tror kommer att få en central betydelse i omställningen och utvecklingen mot ett mer hållbart flyg. Miljöfrågorna har länge stått högt upp på agendan i Växjö och vi har för vana att våga gå före och det vill vi fortsätta med, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande.

Sedan 2018 samarbetar Växjö Energi med KLM Royal Dutch Airlines, Södra, SkyNRG, RISE Research Institutes of Sweden och 2030-sekretariatet för att möjliggöra för att inom några år kunna producera bioflygbränsle vid Sandviksverket i Växjö.

-Växjö Energi producerar redan idag helt förnybar fjärrvärme, fjärrkyla och el och vill gärna vara med och bidra ytterligare till att minska effekterna från klimatkrisen. Vi är säkra på att det skulle vara fördelaktigt att bygga ut vår produktionsanläggning för att även producera hållbart bioflygbränsle av restprodukter från skogsbruket, säger Erik Tellgren, vd Växjö Energi.

De första två åren av samarbetet genomfördes en förstudie som visade att det är fullt möjligt att producera flygbränsle av restprodukter från skogen i Småland. Med detta intressanta resultat har konsortiet beslutat att gå vidare och göra en fördjupning av både teknik och affärsmodell. Den här gången väljer man att fokusera projektet på Sandviksverket i Växjö, med en jämförande studie för produktion i Mörrum i Karlshamns kommun.

Den planerade anläggningen skulle bli den första i sitt slag och har potential att bidra till ett mer hållbart flyg genom att tillverka högkvalitativt bioflygbränsle av restprodukter från skogen och därmed minskade klimatutsläpp. Man beräknar att anläggningen skulle kunna tas i drift år 2026 med en årlig produktionskapacitet om 16 000 ton bioflygbränsle per år. Konsortiet har sökt och beviljats medel av Energimyndigheten för fördjupande studier under 2021–2022.

Kontaktuppgifter:

Anna Tenje, Kommunstyrelsens ordförande (m), 070-983 44 16

Erik Tellgren, vd Växjö Energi, 0470-77 51 01