Rapportera tillgänglighetsbrist

Har du stött på hinder som gör att du inte kan ta del av innehåll på vår webbplats? Meddela oss så ska vi se till att åtgärda hindret. Beskriv gärna bristen detaljerat och på vilken sida eller vilken funktion på webbplatsen som du upplevt som ett problem. Du kan också be om att få innehållet som du inte kunnat ta del av skickat.

Dina personuppgifter samlas in för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende och kommer att behandlas av personal på Växjö Energi. Uppgifterna används även för att säkerställa att vi har rätt uppgifter om dig som kund. De personuppgifter vi samlar in behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.