Nya elmätare ger nya möjligheter

Växjö Energi har kommit halvvägs med att byta samtliga kunders elmätare till nya smartare sådana. Totalt 36 000 elmätare byts innan 1 januari 2025. Här berättar vi mer om vilka möjligheter de nya mätarna kommer att ge.

Sedan år 2019 har Växjö Energi jobbat med att byta ut alla elmätare i Växjö mot en ny modell som är smartare. De nya mätarna är förberedda för nya digitala tjänster genom den så kallade HAN-porten, Home Area Network, vilken också kallas P1-port. Genom detta kundgränssnitt kan kunderna till exempel styra laddningen av elbilar till perioder med lågt elpris och koppla in sig mot smarta sensorer i fastigheten för att optimera elanvändningen.

– För de kunder som försöker minska energikostnaderna eller satsa på solceller underlättas vardagen betydligt. De kan bland annat avläsa hur mycket ström och effekt som används i de olika faserna samt om solcellsanläggningen producerar mer el än fastigheten använder, säger Tommy Lööf ansvarig för projektet på Växjö Energi Elnät.

Led i modernisering

Mätaren underlättar optimering av elanvändningen, gynnar småskalig elproduktion och moderna klimatsmarta lösningar samt möjliggör smart styrning vid laddning av elfordon. Insatsen med att byta mätare kommer efter att regeringen beslutade om nya funktionskrav för elmätare.

Växjö Energi investerar drygt 70 miljoner kronor i de nya mätarna. Mätarbytet är kostnadsfritt, likaså att aktivera den nya HAN-porten.