Elanslutning

Så ansluter du din fastighet till vårt elnät.

 • 1

  Kontakta elinstallatör

  Börja med att kontakta en behörig elinstallatör. Elinstallatören som du anlitat skickar in en föranmälan till oss på Växjö Energi. Vi behöver anmälan om enkel anslutning där el finns framdragen minst fyra veckor före anslutning samt anmälan om nyanslutning utan framdragen el minst fyra månader före anslutning.

 • 2

  Beställning

  När vi har kontrollerat föranmälan skickar vi en offert på anslutningsavgiften till dig. Du beställer anslutningen genom att skriva under och skicka tillbaka offerten till oss. Därefter skickar vi en orderbekräftelse till dig.

 • 3

  För anslutningar över 80 A

  Vid anslutningar över 80 A skickas även ett anslutningsavtal ut till dig. Avtalet skickas via mejl och signeras digitalt.

 • 4

  Elinstallatören utför arbete i er anläggning

  När elinstallatören har färdigställt arbetet i er anläggning, skickar denna en färdiganmälan till oss som ett bevis på att anläggningen nu är färdig för att tas i drift. Efter vi har fått färdiganmälan, påskriven offert samt eventuellt påskrivet anslutningsavtal, drar vi in servisen och monterar elmätaren och släpper på spänning fram till elmätaren.

Vad kostar det?

Anslutningsavgift för lågspänning i pdf-format

Anslutningsavgift för mellanspänning offereras. Kontakta vår nätanslutningsingenjör  Kenneth Johansson för att få offert på telefon 0470-77 52 82 eller e-post kenneth.johansson@veab.se.

Läs mer:
Tillämpningsbestämmelser för anslutning till elnät lågspänning i pdf-format
Tillämpningsbestämmelser för anslutning till elnät mellanspänning i pdf-format

Anslutningar över 1 MW

Har du behov av en anslutning som överstiger 1 MW behöver vi se över förutsättningarna till anslutningen. Fyll i nedanstående blankett och skicka till elnat@veab.se, så tar vi fram en grov kostnadskalkyl och skattad tidsplan.

Blankett för anslutningar över 1 MW

Tillfällig anslutning

Så ansluter du till tillfällig anslutning i vårt elnät.

 • 1

  Kontakta elinstallatör

  Börja med att kontakta en behörig elinstallatör. Elinstallatören som du anlitat skickar in en föranmälan till oss om tillfällig anslutning. Vi behöver denna anmälan minst två veckor före anslutning av den tillfälliga anläggningen.

 • 2

  Elinstallatör förbereder tillfällig anslutning

  Elinstallatören ni anlitat ställer dit byggskåp vid anvisad plats. När arbetet är slutfört gör elinstallatören en färdiganmälan till oss, vilket innebär ett klartecken på att installatören utfört sitt arbete och det är dags för oss att tillkoppla den tillfälliga anläggningen och montera elmätaren.

 • 3

  Anslutning

  När vi har tagit emot föranmälan ser vi över vart vi kan ansluta den tillfälliga anläggningen. Byggskåpet får stå max 5 meter från vår anslutningspunkt. Kablaget efter byggskåpet ansvarar du eller installatören för.

Vad kostar det?

Tillfällig anslutnings- och nätavgift i pdf-format

Läs mer:
Tillämpningsbestämmelser för tillfällig anslutning i pdf-format