Ledningsanvisning

Ska du göra ett markarbete på din tomt behöver du först veta var ledningarna för el, fjärrvärme eller bredband finns. Boka därför en tid för ledningsanvisning innan du påbörjar arbetet.

Boka via ledningskollen.se

 Boka ledningsanvisning 

Ditt ansvar som ägare till tomt eller fastighet

Du som äger tomten eller fastigheten och orsakar skador på ledning i samband med markarbeten utan att ha begärt eller följt ledningsanvisning och dess villkor, är ersättningsskyldig för samtliga kostnader förknippade med reparation av skadan. I samband med skada på anläggning gäller Skadeståndslag (1972:207) 2 kap. 1 §: ”Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan”.

Det är därför bra att boka ledningsanvisning via Ledningskollen när du ska gräva eller utföra arbeten med jordspett/jordankare på den egna tomten eller fastigheten. Det går ofta snabbt och enkelt att få besked om var ledningar och kablar är nergrävda och det är gratis att använda tjänsten. De flesta ledningsägare svarar dagen efter och alla ska ha svarat inom fem dagar.

Har du frågor om din ledningsanvisning?

Kontakta vår samarbetspartner Geomatikks kundmottagning på telefon 026-123500 eller e-post ledningsanvisning@geomatikk.se, det gäller även vid akuta ärenden. Uppge om möjligt ärendets nummer.

Grävning intill ledning som tillhör Växjö Energi

Vid gräv- och kabelarbeten finns det en rad saker att tänka på för att undvika
obehagliga överraskningar för både oss på Växjö Energi och er som entreprenör. Vi har därför sammanställt en folder med information om vad du ska tänka på.

Information om grävning intill ledning som tillhör Växjö Energi i pdf-format