Gräva på tomt

Ska du göra ett markarbete på din tomt behöver du först veta var ledningarna för el, fjärrvärme eller bredband finns. Boka då en tid för ledningsanvisning innan du påbörjar arbetet.

Boka via ledningskollen.se

 Boka ledningsanvisning 

Nya rutiner vid ledningsanvisning

Från och med 1 mars 2024 kommer hanteringen kring ledningsanvisning förändras. Ändringarna är en anpassning till en ny nationell standard.

Förändringarna innebär bland annat: 

  • Längre framförhållning vid beställning av ledningsanvisning, minst sex arbetsdagar.
  • Dokumentation, till exempel ledningskartor, kommer inte att skickas ut via
    e-post. Beställaren får i stället logga in i kundportalen. Detta görs av säkerhetsskäl. 
  • Vid behov av snabbare ledningsanvisning kan expressutsättning beställas med en utförandetid på 1–4 arbetsdagar. Beställ expressutsättning i  kundportalen genom att ange den dag du önskar att utsättningen ska utföras. Expressutsättning kostar i normalfall 1 200 kronor per nätägare.
  • Ändringarna gäller för el och fjärrvärme/fjärrkyla inom Växjö Energis elnätsområde i och omkring Växjö. Ändringarna gäller inte bredband och fjärrvärme i orterna Ingelstad, Rottne och Braås samt övrig landsbygd inom Växjö, Alvesta, Tingsryd och Lessebo kommun.

Bra att veta om Ledningskollen

Ditt ansvar som ägare till tomt eller fastighet

Du som äger tomten eller fastigheten och orsakar skador på ledning i samband med markarbeten utan att ha begärt eller följt ledningsanvisning och dess villkor, är ersättningsskyldig för samtliga kostnader förknippade med reparation av skadan. I samband med skada på anläggning gäller Skadeståndslag (1972:207) 2 kap. 1 §: ”Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan”.

Det är därför bra att boka ledningsanvisning via Ledningskollen när du ska gräva eller utföra arbeten med jordspett/jordankare på den egna tomten eller fastigheten.

Grävning intill ledning som tillhör Växjö Energi

Vid gräv- och kabelarbeten finns det en rad saker att tänka på för att undvika
obehagliga överraskningar för både oss på Växjö Energi och er som entreprenör. Vi har därför sammanställt en folder med information om vad du ska tänka på.

Information om grävning intill ledning som tillhör Växjö Energi i pdf-format