Sydsvenskt projekt för koldioxidinfångning får statligt stöd

Nu startar ett nytt samverkansprojekt för infrastrukturlösningar för transport och permanent lagring av infångad koldioxid, CNetSS (Carbon Network South Sweden). Projektet leds av Växjö Energi och ska bidra till att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar för en regional koldioxidinfrastruktur i Sydsverige. Energimyndigheten har beviljat stöd med cirka 2,5 miljoner kronor.

Det känns spännande, vi är glada över att vara med och bidra. Det vi gör tillsammans idag kommer att öka kostnadseffektiviteten och potentialen för utsläppsminskning och negativa utsläpp på sikt, säger Sofie Rothén, projektledare på Växjö Energi.

”Gemensam utmaning”

Förutom Växjö Energi ingår nio andra aktörer i projektet: Copenhagen Malmö Port, E.ON, Höganäs AB, Kemira, Kraftringen, Nordion Energi, Stora Enso, Sysav och Öresundskraft. Flera av företagen har redan tidsatta planer på att fånga in koldioxid. Tillsammans finns potential att avskilja och lagra över 2 miljoner ton koldioxid årligen.

Statligt stöd

Projektet passar väl in i Industriklivet, regeringens långsiktiga satsning för att stödja klimatomställningen, och har därför beviljats ekonomiskt stöd av Energimyndigheten.

– Det är positivt att så många aktörer samarbetar för att skapa bra förutsättningar för infrastruktur och en värdekedja för avskiljning och lagring av koldioxid. Genom samverkan kan kostnaden för hela kedjan minska. Negativa utsläpp är viktiga för att klara de klimatpolitiska målen och Sverige har goda förutsättningar för negativa utsläpp i och med att vi har stora punktutsläpp av biogen koldioxid, säger Isabella Gustafsson Ismodes, handläggare på Energimyndigheten.

CNetSS startar nu och pågår till 31 december 2023. I beslutet skriver myndigheten bland annat att projektet bedöms vara ett viktigt steg mot att förverkliga värdekedjan för bio-CCS (biogen Carbon Capture and Storage). Potentialen för negativa utsläpp bedöms dessutom öka ytterligare i takt med omställningen från fossila till förnybara bränslen. Totalt har 2 495 300 kronor beviljats i stöd av Energimyndigheten.

Fakta om CNetSS

  • Det långsiktiga målet med CNetSS är att öka potentialen för utsläppsminskning och negativa utsläpp. Detta genom att etablera en hållbar och kostnadseffektiv koldioxidinfrastruktur i Sydsverige för transport från utsläppsanläggningar till slutlig geologisk lagring av koldioxid.
  • Systemet ska vara öppet för tredjepartstillträde för att ytterligare öka kostnadseffektiviteten och potentialen för utsläppsminskning och negativa utsläpp på sikt.
  • Arbetet ska inspirera fler för liknande regionala samarbeten kring koldioxidinfrastruktur.
  • Projektet som är en förstudie pågår fram till och med 2023

 

För mer information, kontakta gärna:

Sofie Rothén, projektledare Växjö Energi, 0470-77 51 30, sofie.rothen@veab.se

Per Rosén, Senior Specialist E.ON, +46706956796, per.rosen@eon.se 

Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs AB, 042-338072, magnus.pettersson@hoganas.com 

Emma Gunnarsson, Kemira Kemi AB, Energi- och hållbarhetschef, 0737-19 11 14, emma.gunnarsson@kemira.com

Martin Petersen, projektledare, Kraftringen Energi AB, 072-857 44 51, martin.petersen@kraftringen.se

Anna-Karin Jannasch, senior projektledare, Nordion Energi AB, anna-karin.jannasch@nordionenergi.se,

Lena Lillieblad, verksamhetsutvecklare, Sysav, 040-635 19 32, lena.lillieblad@sysav.se

Maria Möller, projektledare Öresundskraft, 0709-787301, maria.moller@oresundskraft.se