Solel

Vi har idag två solcellsanläggningar i Växjö stad, en på Grand Samarkand och en på Vida Arena. Syftet med anläggningarna är att bidra till hållbar utveckling i Växjöregionen genom att öka mängden förnybar el i takt med att elanvändningen ökar.

Solceller som är installerade på Grand Samarkands takAnläggningarna producerar tillsammans cirka 260 MWh el per år och vi undersöker möjligheten att utöka till fler anläggningar framöver. Vi ser samtidigt en kraftig ökning av antalet solcellsanläggningar i vårt elnät.

Under 2022 anslöts 275 solcellsanläggningar. Det är en ökning med 60 procent jämfört med föregående år. Vid årsskiftet 2022/2023 fanns det totalt 737 solcellsanläggningar i nätet som tillsammans under året producerat 3 751 000 kWh.