Markvärme

Du som har fjärrvärme kan även använda den till att värma marken vid till exempel entréer, infarter, parkeringar, torg eller gator för att hålla snö- och isfritt under vintern.

Några fördelar med markvärme 

  • Markvärme av fjärrvärme är resurseffektivt och ger lägre uppvärmningskostnader jämfört med många andra alternativ.
  • Du slipper sanda/grusa markytan vilket ger rena och fräscha ytor även inne i fastigheterna. Det ger även ett minskat behov av städning i fastigheten under vinterhalvåret.
  • Med rena och isfria ytor får ni tryggare och nöjdare besökare eller hyresgäster.
  • Om du väljer markvärme genom returvärme återanvänds det varmvatten som redan använts för uppvärmning. Det är resurseffektivt och bra för miljön!

Skicka intresseanmälan

Nya stationsområdet i Växjö får markvärme

Nya stationsområdet i Växjö centrum håller på att ta form. Områdets torg och gångstråk kommer att hållas is- och snöfria med hjälp av 100 procent förnybar returvärme från fjärrvärmen i staden.

Nya stationsområdet i Växjö får markvärme

Nya stationsområdet i Växjö centrum håller på att ta form. Områdets torg och gångstråk kommer att hållas is- och snöfria med hjälp av 100 procent förnybar returvärme från fjärrvärmen i staden.

Is- och snöfritt utanför WTC

Utanför kontorsbyggnaden World Trade Center vid järnvägsstationen i Växjö går du alltid torrskodd! Hit levererar vi markvärme till entréytorna framför huset och därigenom hålls ytorna snö- och isfria. 

Varmvattnet som håller marken bar består av returvärme. Efter det att kontorsbyggnaden blivit uppvärmt av fjärrvärmevattnet används det alltså ytterligare en gång innan det transporteras tillbaka till värmeverket för uppvärmning på nytt - mycket energieffektivt!

WTCx700.jpg