Markvärme ger säkrare gator och torg i Växjö

Snö och is på gator och torg vintertid betyder risk för halka. Men tack vare att fler och fler fastighetsägare satsar på markvärme från Växjö Energi kan olyckorna minimeras. Såhär funkar det.

Markvärmen i Växjö levereras i fjärrvärmeform som produceras av 100 % förnybart biobränsle från skogen. Den värme som används för att värma gatorna består i huvudsak av returvärme som är på väg tillbaka till Sandviksverket, från att ha värmt upp stadens villor och övriga fastigheter.

– Istället för att vattnet skickas direkt tillbaka till verket efter första användningen används det en extra gång för att smälta snö och is. Det är väldigt smidigt, berättar Växjö Energis Daniel Sjödén som jobbar som projektledare.

Klimatsmarta gator och torg

Redan idag hålls gator och torg i Växjö is- och snöfria med hjälp av markvärme från Växjö Energis kraftvärmeverk. I centrum hittar du exempelvis klimatsmart och effektiv markvärme vid Västerbrotorg och på torget kring World Trade Center.

– Isfria gator, promenad- och cykelstråk gör det enklare att ta sig fram, inte minst för personer med exempelvis rullator, barnvagn och rullstol, säger Daniel.

Markvärme förlänger även fotbollssäsongen på Myresjöhus arena där det värmer upp gräsmattan. Här försvinner eventuell snö och is mer eller mindre automatiskt.

  • Enligt en rapport gjord av Chalmers Industriteknik är olycksrisken 67–100 procent lägre på de gångbanor, entréområden och torg där det finns markvärme. På uppvärmda gator är halkrelaterade fallolyckor mycket färre än på gator som inte värms upp.
  • Markvärme kan installeras vid entréer, på idrottsplatser, trottoarer, trappor, torg, i parkeringshus med mera.
  • På så sätt minskar både risken för halkolyckor och behovet av sandning och snöröjning – vilket i sin tur minimerar användning av maskiner där många människor vistas.