Avbrottsersättning och skadestånd

I ellagen finns bestämmelser som innebär att du som elnätskund har rätt till ersättning för sammanhängande strömavbrott som varar i mer än 12 timmar. Avbrottet anses vara avhjälpt om elöverföringen fungerat oavbrutet i minst 2 sammanhängande timmar efter avbrottet.

Du behöver normalt inte ansöka om avbrottsersättning. Den betalas ut så snart efter avbrottet som möjligt och regleras på den faktura du får av oss. Ersättningen ska vara utbetalad inom sex månader från det datum då avbrottet upphörde. Skulle du inte fått ersättning inom denna tid ber vi dig kontakta oss.

Ersättningen som betalas ut påverkas av längden på avbrottet (som lägst 12 timmar). Hur mycket ersättning du får bestäms av procentsatsen i figuren nedan, räknat på din årliga elnätskostnad. Den lägsta nivån du kan få ersättning för är 1 000 kr. Du har maximalt rätt till ersättning på 300 procent av den årliga elnätskostnaden.