Elprisstöd

Här kan du läsa mer om stödet för höga elpriser.

Två elprisstöd

Regeringen har meddelat att två elprisstöd kommer betalas ut för följande perioder:

  • Oktober 2021-september 2022
    Storleken på stödet bestäms utifrån hur hög elförbrukningen har varit under perioden oktober 2021-september 2022. För de med elförbrukning i elområde 4, där Växjö Energis kunder finns, uppgår stödet till 79 öre per förbrukad kWh.
  • November-december 2022
    Stödet bestäms utifrån hur hög elförbrukningen har varit under perioden november-december 2022. Stödet kommer ha ett förbrukningstak och modellen utgår från tidigare elprisstöd.

Pristak

Energimarknadsinspektionen har beslutat att det ska finnas ett tak för hur mycket stöd man kan få utan att lämna in en ansökan. För stödet som gäller förbrukning under perioden oktober 2021-september 2022 kan det betalas ut automatiskt, det vill säga utan ansökan, för förbrukning som inte överstiger 3 miljoner kilowattimmar. Elkunder med en förbrukning över 3 miljoner kilowattimmar måste alltså ansöka om att få stöd för förbrukningen som överstiger denna nivå. 

När betalas pengarna ut?

Försäkringskassan och Svenska kraftnät har fått i uppdrag av regeringen att möjliggöra utbetalning av högkostnadsskydd till elkunder i Sverige. Det första stödet för perioden oktober 2021 till september 2022 sker utbetalningen i två steg. Först till hushållen, och sedan till företagen. Utbetalningen startar den 20 februari och hanteras av Försäkringskassan. Det kommer dröja några dagar innan du som kund har pengarna på kontot. Tänk på att anmäla och kontrollera ditt bankkonto i Swedbanks kontoregister senast den 13 februari. Läs mer om utbetalningen av elstödet på Försäkringskassans hemsida

För det senare stödet, som gäller för perioden november-december 2022, har man ännu inte bestämt när elprisstödet betalas ut. Men det blir troligen någon gång under våren. 

Frågor om högkostnadsskyddets utformning hänvisas till Svenska Kraftnäts webbplats. Information om högkostnadsskyddet uppdateras kontinuerligt på denna sida.

Räkna ut hur mycket pengar du får

0,79 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022.

Logga in på Mina sidor för att se din förbrukning per år eller månad. Du kan även se din förbrukning på din faktura.

Mer information:
Frågor och svar om högkostnadsskydd för höga elpriser på Svenska kraftnäts webbplats
Svenska kraftnäts pressmeddelande 27 oktober på Svenska kraftnäts webbplats