Förnybar fjärrkyla

Fjärrkyla är ett effektivt och miljösmart sätt att kyla industrier, fastigheter, shoppingcentrum och andra större byggnader. Precis som med fjärrvärme bygger fjärrkyla på idén om att det är bättre att låta en enda central anläggning göra jobbet, istället för att sköta det lokalt i varje fastighet.

Fördelar med fjärrkyla:

 • Att framställa fjärrkyla ger minimal miljöpåverkan och energiförbrukning jämfört med kylning med hjälp av lokala kylanläggningar. All vår fjärrkyla produceras av förnybart biobränsle från skogen. Det vill säga grenar, toppar och andra rester från de småländska skogarna som annars hade gått till spillo.
 • Oöverträffad leveranssäkerhet. Vi distribuerar ett väl beprövat system där vi svarar för en tillförlitlig drift.
 • Dina drift- och underhållskostnader sjunker genom färre egna maskiner.
 • Flexibilitet vid förändring av din verksamhet.
 • Du betalar enbart för den kyla som du använder.
 • Du minskar din kapitalbindning och slipper återkommande investeringar i egna kylanläggningar.
 • Minskad administration till exempel genom att ingen köldmedelsrapportering behövs.
 • Du slipper oljud från kylmaskiner och kondensorfläktar och inga kemikalier eller oljor som kan orsaka skador behövs.

  Allt hetare med fjärrkyla

  I samband med uthyrningsarbetet av en större yta i fastigheten Snickaren 12 på Smedjegatan i Växjö passade det bra att byta ut den gamla kylmaskinen och energieffektivisera. Stefan Lind, regionchef på Nyfosa fastighetsbolag berättar om bolagets satsning på fjärrkyla.

  Allt hetare med fjärrkyla

  I samband med uthyrningsarbetet av en större yta i fastigheten Snickaren 12 på Smedjegatan i Växjö passade det bra att byta ut den gamla kylmaskinen och energieffektivisera. Stefan Lind, regionchef på Nyfosa fastighetsbolag berättar om bolagets satsning på fjärrkyla.