Förnybar fjärrkyla

Fjärrkyla är ett effektivt och miljösmart sätt att kyla industrier, fastigheter, shoppingcentrum och andra större byggnader. Precis som med fjärrvärme bygger fjärrkyla på idén om att det är bättre att låta en enda central anläggning göra jobbet, istället för att sköta det lokalt i varje fastighet.

Fjärrkyla – lika effektivt som miljösmart

Behovet av kyla växer, inte minst på dagens arbetsplatser. På kontor finns en hel del värmealstrande datorer, kopiatorer och annan teknisk utrustning. Maskinvara i datorrum och serverhallar måste ha konstant kylning för att överhuvudtaget fungera. Detsamma gäller för många tillverkningsprocesser inom industrin. Här kan fjärrkyla bli en kostnadseffektiv och hållbar lösning.

Vill du veta mer om fjärrkyla?

Vill du veta mer om fjärrkyla och möjligheten att ansluta din fastighet till vårt fjärrkylanät? Kontakta oss, antingen via kundcenter eller via någon av kontaktpersonerna för Kraft och värme.