Allt hetare med fjärrkyla

I samband med uthyrningsarbetet av en större yta i fastigheten Snickaren 12 på Smedjegatan i Växjö passade det bra att byta ut den gamla kylmaskinen och energieffektivisera. – Första tanken var att ersätta med en ny kylmaskin. Men vi bestämde oss för en mer hållbar lösning, säger Stefan Lind, regionchef på Nyfosa fastighetsbolag.

Stefan Lind har under åren följt Växjö Energis satsning på fjärrkyla och utbyggnad av fjärrkylanätet.

– Vi konstaterade att fjärrkylanätet passerade förbi på Smedjegatan och tog kontakt med Växjö Energi. Efter ett par möten hade vi hittat en lösning och vi beställde en energicentral.

Växjö Energi tog hand om all grävning och allt anslutningsarbete. Under vintern 2021 byggdes nya undercentraler för både fjärrvärme och fjärrkyla.

– Trots korta ledtider löste de allt åt oss. Växjö Energi har varit jättebra att samarbeta med, vi är väldigt nöjda.

Kan erbjuda extra kyla i produktionen

För att hålla ett bra inomhusklimat behövs ett bra kylsystem. Kyla kan också behövas i olika tillverkningsprocesser. Den nya hyresgästen Fresh, som tillverkar lösningar för ventilationsbranschen, efterfrågade specifikt kyla till verktygen i plastmaskinerna.

– Tillgång till kyla är en viktig parameter för dem. Eftersom vi beslutat att ansluta fastigheten till fjärrkylanätet kunde de teckna ett eget kylabonnemang för sin process, säger Stefan Lind.

Många fördelar med fjärrkyla

Fjärrkyla är mer klimatsmart än kylmaskiner eftersom de senare innehåller växthusgas. Fjärrkyla går därför helt i linje med Nyfosas strategiska hållbarhetsarbete. Ur ett hållbarhetsperspektiv finns flera fördelar med fjärrkyla, enligt Stefan Lind.

  • Bygger bort hanteringen av växthusgaser
  • Minskat elberoende
  • Kapar effekttoppar på elen
  • Ekonomiskt hållbar lösning med lång livslängd
  • Hållbar arbetsmiljö

Andra fördelar är att service och underhållskostnader av kylmaskinen försvinner, liksom myndighetskontroller, rapportering och uppföljning.

– Varje år i mars måste alla som äger en kylmaskin över en viss storlek, lämna rapport till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Man ska redovisa servicebesök och läckagekontroll. Nu behöver vi inte göra det för den här byggnaden och det känns väldigt bra.

Nyfosa hyr ut ett 20-tal fastigheter i Växjö och vet att hyresgäster ställer höga krav på inneklimatet.

– Vi ser framåt för att ansluta fler byggnader inom Växjöbeståndet. I första hand tittar vi på lösningar för cityfastigheterna där Växjö Energis infrastruktur matchar bäst. Det skulle kännas bra att bygga bort gamla tekniska lösningar och minska vår miljöpåverkan, säger Stefan.

Fakta om Nyfosa

  • Nyfosa är ett nationellt fastighetsbolag inriktat på kommersiella fastigheter.
  • Region Växjö består av Karlskrona, Vimmerby, Oskarshamn och Huskvarna.
  • Växjöregionen består av ett 20-tal fastigheter vilket motsvarar 240 000 kvadratmeter för uthyrning.