Mikroproduktion

De senaste åren har intresset för egen elproduktion ökat och ny förenklad teknik har gjort det möjligt för privatpersoner att producera sin egen el. Denna utveckling tycker vi är toppen!

Småskalig elproduktion ser vi som ännu ett sätt att bidra till att Växjö lever upp till visionen om Europas grönaste stad.

Kan jag bli mikroproducent?

Du kan bli mikroproducent om du äger en anläggning med ett säkringsabonnemang på högst 63 A och en effekt på max 43,5 kW, under förutsättning att din anläggning tar ut mer el än vad den matar in på elnätet under ett kalenderår.

Så fungerar det

 • 1

  Läs på om mikroproduktion

  Ta reda på information om tekniklösningar, undersök möjlighet till bidrag och ersättning. Ibland behövs bygglov för att få sätta upp en egen produktionskälla. Bor du i lägenhet behöver du tillstånd från fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen för att koppla in egen utrustning för elproduktion.

 • 2

  Kontakta en elinstallatör

  Installatören skickar in en föranmälan och en blankett för mikroproduktion till oss. Vi behöver information om produktionseffekten för att avgöra om din befintliga anslutning behöver ändras. Vi skickar ett medgivande om installation till din elinstallatör, därefter kan arbetet påbörjas.

 • 3

  Vi hanterar din förfrågan

  Vår handläggningstid är minst två veckor från det att din elinstallatör skickat en komplett färdiganmälan till oss. Därefter skickar vi ett elnätsavtal för din elproduktion till dig. Läs igenom avtalet, skriv under och skicka tillbaka det till oss. Om det befintliga abonnemanget är tillräckligt betalar du ingenting för anslutning. Om det befintliga abonnemanget behöver utökas betalar du för skillnaden mellan din nuvarande och din nya anslutning.

 • 4

  Installation av produktionsanläggning

  När din elinstallatör har fått vårt medgivande kan elinstallatören installera produktionsanläggningen. När allt är klart skickar elinstallatören en färdiganmälan till oss.

 • 5

  Välj elhandelsföretag

  Du väljer själv vilket elhandelsföretag du vill sälja ditt elöverskott till. Elhandlaren behöver uppgifter om nätområdes-ID och anläggnings-ID. Teckna avtal i god tid.

 • 6

  Vi byter din elmätare

  Din elmätare måste kunna mäta i båda riktningarna, både produktion och konsumtion. När vi fått in färdiganmälan från elinstallatören, påskrivet elnätsavtal från dig och bekräftelse från elleverantör, kontrollerar vi din mätare och sätter vid behov upp en ny. Vid mikroproduktion byter vi mätaren kostnadsfritt.

Ersättning

Som mikroproducent får du betalt för den överskottsel du levererar in på vårt elnät. Du får ersättning dels från oss som nätbolag och dels från det elhandelsföretag som du valt att sälja elen till. Du behöver inte betala någon nätavgift för att mata in el på nätet.

Se ersättning i pdf-format

Skatteregler för mikroproduktion

För dig som producerar förnybar el genom solceller gäller särskilda skatteregler. Du har bland annat möjlighet att få skattereduktion för elen du levererar och att ansöka om elcertifikat som du kan sälja.

Läs mer om vad som gäller om skatteregler för mikroproduktion på Skatteverkets webbplats