Mikroproduktion

De senaste åren har intresset för egen elproduktion ökat och ny förenklad teknik har gjort det möjligt för privatpersoner att producera sin egen el. Denna utveckling tycker vi är toppen!

Småskalig elproduktion ser vi som ännu ett sätt att bidra till att Växjö lever upp till visionen om Europas grönaste stad.

Kan jag bli mikroproducent?

Du kan bli mikroproducent om du äger en anläggning med ett säkringsabonnemang på högst 63 A och en effekt på max 43,5 kW. 

I tabellen nedan framgår maximal effekt på växelriktare för några vanliga säkringsstorlekar.

Minsta mätarsäkring Effekt växelriktare 3-fas
16A 11 kW
20A 13,8 kW
25A 17,3 kW
35A 24,2 kW
50A 34,6 kW
63A 43,5 kW

Har man en huvudsäkring på 16 A, som alltså maximalt kan belastas med ungefär 11 kW, så kan man ha en växelriktare på 11 kW men en högre sammanlagd effekt på solpanelerna. Det är till och med standard att underdimensionera växelriktaren i förhållande till solpanelerna.

Så fungerar det

 • 1

  Läs på om mikroproduktion och välj installatör

  Ta reda på information om tekniklösningar, undersök möjlighet till bidrag och ersättning. Ibland behövs bygglov för att få sätta upp en egen produktionskälla. Bor du i lägenhet behöver du tillstånd från fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen för att koppla in egen utrustning för elproduktion.

 • 2

  Föranmälan

  Installatören skickar in en föranmälan och en blankett för mikroproduktion till oss. Vi behöver information om produktionseffekten för att avgöra om din befintliga anslutning behöver ändras. Vi bekräftar föranmälan till din installatör, därefter kan arbetet påbörjas. Är det befintliga abonnemanget tillräckligt betalar du ingenting för anslutningen, om abonnemanget behöver utökas betalar du för skillnaden mellan din nuvarande och din nya anslutning.

 • 3

  Nätavtal för din produktion

  Vi skickar ett elnätsavtal för din elproduktion till dig, avtalet skickas digitalt via mejl. Läs igenom avtalet.

 • 4

  Välj elhandelsföretag

  Du väljer själv vilket elhandelsföretag du vill sälja ditt elöverskott till. Elhandlaren behöver uppgifter om nätområdes-ID och anläggnings-ID. Teckna elhandelsavtal i god tid.

 • 5

  Besiktning av mätarplats

  När din elinstallatör är klar med installationen av din solcellsanläggning skickar de en färdiganmälan till oss. Vi kontrollerar din elmätare och säkerställer att den mäter el i båda riktningar, produktion och konsumtion. Om din elmätare behöver bytas ut så kommer vi kostnadsfritt byta ut den i samband med besiktningen av mätarplatsen. Efter godkänd besiktning handlägger vi färdigt ärendet och därefter skickar vi ett intyg om att din produktionsanläggning kan driftsättas och att avtal startas. Handläggningstiden för detta uppskattas till cirka 2 veckor.


Ersättning

Som småskalig elproducent får du betalt för den överskottsel du levererar in på vårt elnät. Du får i huvudsak ersättning från det elhandelsföretag som du valt att sälja elen till, men även från oss som nätbolag. Du behöver inte betala någon nätavgift för att mata in el på nätet. 

Ersättning mikroproduktion i pdf-format

Timbaserad nätnyttoersättning från 1 januari 2024

Från 1 januari 2024 blir nätnyttoersättningen baserad utifrån vad timvärdet på elbörsen är och beräknas timme för timme precis på samma sätt som den rörliga överföringsavgiften.

Skatteregler för mikroproduktion

För dig som producerar förnybar el genom solceller gäller särskilda skatteregler. Du har bland annat möjlighet att få skattereduktion för elen du levererar och att ansöka om elcertifikat som du kan sälja. För dig som är konsument och Mikroproducent skickar vi kontrolluppgift till Skatteverket en gång per år.

Läs mer om vad som gäller om skatteregler för mikroproduktion på Skatteverkets webbplats