Tillsammans för minusutsläpp

Växjö Energi satsar på koldioxidinfångning som innebär att vi kommer börja tvätta ur överskottet av växthusgaser ur atmosfären. En viktig och effektiv del i arbetet mot klimatförändringarna. Vi vill erbjuda minusutsläpp till privata och offentliga aktörer som vill ta klimatansvar och köpa minusutsläpp för att kompensera för de utsläpp som inte går att reducera på annat sätt. Vi vill göra skillnad, hänger du med på resan?

Vår planet står inför tuffa klimatutmaningar där vi människor måste komma med snabba lösningar för att vi ska kunna fortsätta leva tryggt här på jorden. Sedan 1993 har koldioxidutsläppen i Växjö minskat med cirka 70 procent per invånare, trots det är mängden koldioxid i atmosfären ett av de mest akuta problemen. Med koldioxidinfångning ska vi tillsammans skapa förutsättningar för minusutsläpp i Växjö. Tekniken, som kallas BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage) eller bio-CCS, gör det möjligt att fånga in koldioxiden som frigörs när vi producerar el och värme.

Anläggning på Sandviksverket

För att genomföra projektet behöver vi bygga en anläggning för koldioxidinfångning på Sandviksverket. Anläggningen är en stor investering och kräver stöd med finansieringen. Vi har bland annat ansökt och blivit beviljade stöd av Energimyndigheten inom ramen för Industriklivet för förstudier och tekniska detaljstudier. Vid sidan av att samhället lyfter fram bio-CCS som en viktig samhällsinvestering så behöver vi hjälp från näringslivet för att realisera negativa utsläpp. Detta känns mycket positivt och vi deltar aktivt i samtalet med myndigheter och andra berörda hur liggande förslag till affärsmodeller kan utvecklas till levande och fungerande marknader. Vår anläggning beräknas kunna vara i drift år 2028 och kommer att kunna fånga in cirka 200 000 ton biogen koldioxid varje år.

Varför satsar Växjö Energi på just koldioxidinfångning?

Bio-CCS är en av de mest kostnadseffektiva sätten att kunna nå den klimatneutralitet som är så avgörande viktig. I de bedömningar samhället gör är bio-CCS den bästa tekniken för kraftvärmeverk. 

Tekniken är viktig för att undvika de mycket stora kostnader som följer av den eskalerande klimatförändringen där vi ser naturkatastrofer som förödande stormar, översvämningar och höjda havsnivåer. Förändringar som påverkar människor till att kunna leva ett gott liv, inte minst i våra kommande generationer.

Att reducera och undvika den förhöjda halten av växthusgaser i atmosfären ger en mycket stor vinst för samhället. Genom bio-CCS kan vi bidra till att realisera denna väg till en betydligt lägre kostnad än de samhällsvinster som uppnås. Samhället  arbetar för att sätta former för att detta ska bli möjligt. Det är alltså inte en kostnad som ska bäras av oss i Växjö. Vi och andra ska kunna ta del av denna positiva utveckling för en god livskvalitet.

Vill du köpa minusutsläpp?

Vi vill erbjuda kunder möjligheten att köpa minusutsläpp från vår framtida bio-CCS anläggning. Vi planerar att fånga in och lagra cirka 200 000 ton koldioxid per år. Erbjudandet riktar sig till såväl privata och offentliga aktörer som vill ta klimatansvar och köpa minusutsläpp.

Koldioxidinfångning är en gemensam satsning för klimatet. Vi måste göra det tillsammans om vi ska kunna bromsa klimatpåverkan. Om inte vi står längst fram i ledet, vem ska då göra det?