Produktion

De senaste åren har intresset för egen elproduktion ökat och ny förenklad teknik har gjort det möjligt att i små anläggningar producera sin egen el. Denna utveckling tycker vi är toppen! Småskalig elproduktion ser vi som ännu ett sätt att bidra till att Växjö lever upp till visionen om Europas grönaste stad.

Kan mitt företag bli småskalig elproducent?

Ni kan bli småskalig elproducent om ni har en anläggning med ett säkringsabonnemang på högst 63 A och en effekt på max 43,5 kW.

Så fungerar det

 • 1

  Läs på om produktion och välj installatör

  Ta reda på information om tekniklösningar, undersök möjlighet till bidrag och ersättning. Ibland behövs bygglov för att få sätta upp en egen produktionskälla.

 • 2

  Föranmälan

  Installatören skickar in en föranmälan och en blankett för mikroproduktion till oss. Vi behöver information om produktionseffekten för att avgöra om din befintliga anslutning behöver ändras. Vi bekräftar föranmälan till din installatör, därefter kan arbetet påbörjas. Är det befintliga abonnemanget tillräckligt betalar du ingenting för anslutningen, om abonnemanget behöver utökas betalar du för skillnaden mellan din nuvarande och din nya anslutning.

 • 3

  Vi kontrollerar din elmätare

  Din elmätare måste kunna mäta i båda riktningarna, både produktion och konsumtion. De flesta elmätarna i vårt nät klarar redan detta. När vi fått in föranmälan från din elinstallatör kontrollerar vi din mätare. Finns behov av att byta mätaren så kontaktar vi dig för bokning av tid. Vid mikroproduktion byter vi mätaren kostnadsfritt.

 • 4

  Nätavtal för din produktion

  Vi skickar ett elnätsavtal för din elproduktion till dig, avtalet skickas digitalt via mejl. Läs igenom avtalet och signera.

 • 5

  Välj elhandelsföretag

  Du väljer själv vilket elhandelsföretag du vill sälja ditt elöverskott till. Elhandlaren behöver uppgifter om nätområdes-ID och anläggnings-ID. Teckna elhandelsavtal i god tid. Vid större anläggningar (över 100 A) måste det enligt regelverk finnas ett tecknat elhandelsavtal innan elnätsföretaget ansluter anläggningen.

 • 6

  Installation av anläggning

  När din elinstallatör är klar med installationen av din solcellsanläggning skickar de en färdiganmälan till oss. Vi utför då en besiktning vid mätarplatsen. Efter besiktning skickar vi ett intyg om att din produktionsanläggning kan driftsättas och att avtal startas. Handläggningstiden är minst 2 veckor efter komplett färdiganmälan.

Anslutningar över 1 MW

Har du behov av en anslutning som överstiger 1 MW behöver vi se över förutsättningarna till anslutningen. Fyll i nedanstående blankett och skicka till elnat@veab.se, så tar vi fram en grov kostnadskalkyl och skattad tidsplan.

Blankett för anslutningar över 1 MW

Ersättning

Som småskalig elproducent får du betalt för den överskottsel du levererar in på vårt elnät. Du får i huvudsak ersättning från det elhandelsföretag som du valt att sälja elen till, men även från oss som nätbolag. Du behöver inte betala någon nätavgift för att mata in el på nätet. 

Ersättning småskalig elproduktion i pdf-format

Timbaserad nätnyttoersättning från 1 januari 2024

Från 1 januari 2024 blir nätnyttoersättningen baserad utifrån vad timvärdet på elbörsen är och beräknas timme för timme precis på samma sätt som den rörliga överföringsavgiften.

 

Skatteregler för produktion av förnybar el

För dig som producerar förnybar el genom solceller gäller särskilda skatteregler. Du har bland annat möjlighet att få skattereduktion för elen du levererar och att ansöka om elcertifikat som du kan sälja.

Läs mer om vad som gäller om skatteregler för produktion av förnybar el  på Skatteverkets webbplats