Elnätsdialogen

Under 2020 startade nätverket Elnätsdialogen, där vi tillsammans med nio andra elnätsföretag arbetar för att förbättra dialogen mellan elnätsföretag och dig som kund.

Våra målområden

Elnätsdialogen har tillsammans tagit fram gemensamma målsättningar för att förbättra dialogen med kunden. Dem har tagits fram utifrån kundundersökningar och egna erfarenheter av dialog med kunder i elnätsfrågor.

Målsättningarna är inom fem områden:

  • Pris-och marknadsinformation
  • Elanvändning
  • Störningsinformation
  • Anslutningsprocess
  • Producentinformation

Resultatet utvärderas varje år. Målsättningarna kan komma att ändras efterhand i takt med marknadsutvecklingen och kundernas önskemål.

Elnätsdialogen har tillsammans närmare 1 miljon kunder. Genom vårt arbete kan vi tillsammans skapa stora förutsättningar för att förbättra en stor del av Sveriges elnätskunder.

Mer om Växjö Energis elnät