Elnätsdialogen

Under 2020 startade nätverket Elnätsdialogen, där vi tillsammans med nio andra elnätsföretag arbetar för att förbättra dialogen mellan elnätsföretag och dig som kund.

Våra målområden

Elnätsdialogen har tillsammans tagit fram gemensamma målsättningar för att förbättra dialogen med kunden. Dem har tagits fram utifrån kundundersökningar och egna erfarenheter av dialog med kunder i elnätsfrågor.

Målsättningarna är inom fem områden:

  • Pris-och marknadsinformation
  • Elanvändning
  • Störningsinformation
  • Anslutningsprocess
  • Producentinformation

Resultatet utvärderas varje år. Målsättningarna kan komma att ändras efterhand i takt med marknadsutvecklingen och kundernas önskemål.

Detta arbetar vi med nu

Vi arbetar med flera olika aktiviteter för att främja dialogen med dig som kund och för att ge kunskap och rådgivning om elanvändning. Under 2022 har vi bland annat arbetat med att införa e-signering för att förenkla anslutningsprocessen. Vi har även infört sms-avisering vid avbrott för att ge berörda kunder snabb information vid planerade och oplanerade strömavbrott.

Elektrifieringen av samhället medför en stor ökning av energibehovet. I Växjö har vi ingen brist på el just nu, men för att klara samhällets omställning så måste vi framtidssäkra elleveranserna. Därför går vi och andra elnätsbolag stegvis över till prissättning som baseras på det maximala effektuttaget, så kallat effektabonnemang. Med effektabonnemang kan du påverka din elnätskostnad på ett tydligare sätt, samtidigt som det bidrar till hållbar utveckling genom att förbruka el medvetet.

Under 2022 har säkringskunder med 63 A och över gått över till effektabonnemang. Där har vi som elnätsbolag bjudit in till möten för att berätta om vad abonnemanget innebär och hur de kan påverka sin energianvändning för att få ner effekttopparna och därmed kunna påverka sin elnätskostnad.

Elnätsdialogen har tillsammans närmare 1 miljon kunder. Genom vårt arbete kan vi tillsammans skapa stora förutsättningar för att förbättra en stor del av Sveriges elnätskunder.

Mer om Växjö Energis elnät