Aktuellt om höga elkostnader

Med en skakig elmarknad är det mycket att tänka på inför vintern, inte minst för dig med elvärme. Här har vi samlat information som kan vara bra att ha, som tips på hur du minskar din förbrukning och varför du får två fakturor för din el. Vi uppdaterar sidan löpande med ny information.

Hur minskar jag min elanvändning?

Med tanke på de höga elpriserna är det bästa tipset just nu att se över din energiförbrukning. För varje kilowattimme du sparar blir din elräkning lägre och ofta kostar det ingenting mer än ett ändrat beteende. Visste du till exempel att om du sänker din inomhustemperatur med en grad kan du spara omkring fem procent av din energianvändning? För dig med elvärme kan det göra stor skillnad med de höga elpriserna vi har just nu.

För att Sverige ska ha tillräckligt med elkapacitet under årets kallaste timmar måste såväl hushåll som företag se över sin elanvändning. Det handlar om att använda elen där den gör mest nytta och att se över sina elfällor. Alla kan vara med och bidra! 

Få koll på Mina sidor

Ett första steg för att få ner elförbrukningen är att lära sig mer om sin energiförbrukning. På Mina sidor får du överblick över din energianvändning och kan jämföra den med tidigare månader eller år.

Inloggning till Mina sidor

Vad är skillnaden mellan elhandel och elnät?

Din elkostnad består av flera delar - elhandel och elnät. Elhandeln är elen du förbrukar när du tänder lampan där hemma. Du väljer fritt vilken leverantör du köper din el ifrån och det är till den du betalar din elhandelsavgift. Elnätet är ledningarna som transporterar elen ut till alla som behöver den. Du kan själv inte välja ditt elnätsföretag - det avgörs av var du bor. I Växjö stad är det vi på Växjö Energi som ansvarar för elnätet.

 Läs mer om hur det hänger ihop

Se över uppvärmningsmetod

Att värma ditt hus med fjärrvärme är extra bra just nu när elpriset är högt. Dessutom behövs elen till så mycket annat än uppvärmning, särskilt när samhället blir alltmer elberoende.

Läs mer om fjärrvärme

Risk för bortkoppling av el

Risken för effektbrist kommande vinter har ökat i södra Sverige, vilket innebär att man kan tvingas koppla från elen lokalt. Myndigheten Svenska Kraftnät ansvarar bland annat för kraftsystemets driftsäkerhet och att det i varje ögonblick är balans mellan den el som produceras och den el som förbrukas. En sista utväg för att förhindra större störningar i elförsörjningen är att genomföra lokala planerade frånkopplingar från elnätet. För Växjöborna kan det komma att innebära att framför allt bostäder kan komma att kopplas från elnätet en stund, men den risken är mycket liten. 

Läs mer om bortkoppling av el i Växjö

Elprisstöd från regeringen – det här gäller

På grund av vinterns ovanligt höga elpriser väljer regeringen att kompensera dig som elanvändare. Kompensationen baseras på din förbrukning och gäller oavsett om du bor i villa, radhus eller lägenhet. Den beslutade kompensationen gäller från december 2021 till och med mars 2022.

Högkostnadsskydd för elpriser

Regeringen diskuterar just nu ett förslag om högkostnadsskydd för elpriser. Inga beslut är tagna och vi kan därför inte ge någon mer information i nuläget. Vill du ha mer information om förslaget kan du läsa mer i Regeringskansliets pressmeddelande.