Vad är skillnaden mellan elhandel och elnät?

Elhandel och elnät är två olika saker. Här får du veta skillnaden och varför du får två fakturor för din el.

 

Din elkostnad består av flera delar - elhandel och elnät. Det finns tydliga skillnader mellan dem och i många fall sköts de av helt olika leverantörer. Därför kan du också få två olika fakturor för detta. Klurigt? Såhär fungerar det:

  • Elhandel är helt enkelt elen du förbrukar när du tänder lampan där hemma. Du väljer fritt vilken leverantör du köper din el ifrån och det är till den du betalar din elhandelsavgift.

  • Elnätet är ledningarna som transporterar elen ut till alla som behöver den. Du kan själv inte välja ditt elnätsföretag - det avgörs av var du bor. I Växjö stad är det vi på Växjö Energi som ansvarar för elnätet. För det betalar du en elnätsavgift som vi använder till att drifta, underhålla och förnya nätet. Vi har idag 99,999 procents leveranssäkerhet - dessutom har vi beredskap dygnet runt. Det är du som kund som hjälper oss att hålla den nivån! 

Lär dig mer om elnätsavgiften