Växjö Energi och Alvesta Energi erbjuder gemensamt driftsäkerhetsavtal för fjärrvärme

Växjö Energi och Alvesta Energi fördjupar nu sitt samarbete. Alvesta Energis samtliga privata fjärrvärmekunder i Alvesta, Moheda och Vislanda kommer från och med 1 september kunna teckna driftsäkerhetsavtal via Växjö Energi.

– Vi är glada att vi nu kan erbjuda Alvestas fjärrvärmekunder alla de fördelar som ett driftsäkerhetsavtal ger, i form av ökad trygghet dygnet runt och en ännu pålitligare värmeleverans. Avtalet är en bra försäkring och till ett förmånligt pris dessutom. Även kunder som inte tecknar driftsäkerhetsavtal är välkomna att höra av sig till oss på Växjö Energi för hjälp med centralbyte och andra fjärrvärmefrågor, säger Rolf Hunt, affärsområdeschef Kraft och värme på Växjö Energi.

– Vi har identifierat flera områden där vi kan samarbeta för att förbättra vår service och utnyttja viktig kompetens. Målsättningen är att på så sätt kunna verka ännu effektivare tillsammans och skapa ett större värde för våra kunder, säger Rolf.

Cirka hälften av Växjö Energis 6 000 fjärrvärmekunder på privatsidan har idag ett driftsäkerhetsavtal. Målet är nu att genom gemensamt arbete öka intresset för driftsäkerhetsavtal även bland Alvesta Energis kunder.

Avtalet inkluderar bland annat:

● Förebyggande servicebesök vart tredje år.

● Kostnadsfri reparation av eventuella fel.

● Ingen självrisk vid läckage.