Satsningar och projekt

Vi samarbetar med flera aktörer i samhället för att kunna bidra till en hållbar utveckling i Växjöregionen. Här finner du våra större, aktuella projekt som vi driver eller är en aktiv del av.

Bio-CCS

Under 2020 fattade Växjö Energi ett inriktningsbeslut om att satsa på koldioxidinfångning för att sänka nivån växthusgaser i atmosfären.

Om Bio-CCS

CNetSS

Samverkansprojekt för infrastrukturlösningar för transport och permanent lagring av infångad koldioxid.

Om CNetSS

Crossways

Samverkansprojekt med syfte att undersöka hur vi på bästa sätt kan möta de energi- och klimatutmaningar som ligger framför oss.

Crossways

Europeisk hubb för digitalisering

Sydsvenska DigIT Hub Sweden som Växjö Energi och Wexnet är en del av har utsetts till Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH).

Om EDIH

EU-projektet Ready

Deltagarna får möjlighet att testa innovativa lösningar så att de minskar sin energiförbrukning till minst hälften.

Om Ready

Bioflygbränsle av skogsrester

Projekt som arbetar för att möjliggöra produktion av bioflygbränsle vid Sandviksverket i Växjö.

Om bioflygbränsle

EU-projektet Storm

Projekt vars syfte är att visa att man med ett smart styrsystem för fjärrvärme kan optimera biobränsleanvändningen.

Om Storm

EU-projektet DIACCESS

Genom smart och hållbar digitalisering öka livskvaliteten för Växjö kommuns invånare, företag och besökare.

Om DIACCESS på wexnet.se