Satsningar och projekt

Vi samarbetar med flera aktörer i samhället för att kunna bidra till en hållbar utveckling i Växjöregionen. Här finner du våra större, aktuella projekt som vi driver eller är en aktiv del av.

Bio-CCS

Under 2020 fattade Växjö Energi ett inriktningsbeslut om att satsa på koldioxidinfångning för att sänka nivån växthusgaser i atmosfären.

Om Bio-CCS

CNetSS

Samverkansprojekt för infrastrukturlösningar för transport och permanent lagring av infångad koldioxid.

Om CNetSS

Europeisk hubb för digitalisering

Sydsvenska DigIT Hub Sweden som Växjö Energi och Wexnet är en del av har utsetts till Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH).

Om EDIH