Så fungerar effektabonnemang

Med ett effektabonnemang kan du själv påverka din elnätsavgift genom att jämna ut dina effekttoppar. Att jämna ut effektuttaget handlar alltså inte bara om att minska elanvändningen i sig, utan om att minska användningen vid en och samma tidpunkt. Här förklarar vi hur det hänger ihop.

Exempel på effekttoppar

Effektavgiften beräknas på ett timmedelvärde av de tre timmar då du använder som mest kilowatt under månaden på vardagar mellan kl. 07-20. Här visar vi ett exempel på hur elanvändning kan se ut under en månad och vilka toppar som effektavgiften baseras på. De mörkblå staplarna visar de högsta topparna under vardagar och de gråa staplarna är helgdagar. 

Effekt (kW)

Dag

 

Mina sidor kan du följa din elanvändning och se dina effekttoppar per timme. Du loggar in med Mobilt BankID.

Vadå effekttopp?

Använder du flera eldrivna saker och apparater samtidigt ökar din effekt, och din effektavgift blir högre. Sprider du i stället ut elanvändningen minskar effekten, och din effektavgift blir lägre.

Ill_effekttoppar2.pngSyntolkning: En illustration som visar hur det lönar sig att sprida ut användandet av elektriska apparater. Om man exempelvis startar tvättmaskin samtidigt som man lagar mat och laddar elbilen får man en hög effekttopp. Det är bättre att nyttja dessa produkter med hög effekt efter varandra istället. 

Jämnare effekttoppar ger stabilare elnät

Samhällets ökande behov av el kräver att vi använder elen på ett smartare sätt. Genom att undvika effekttoppar kan vi tillsammans säkerställa att vi har tillräckligt med kapacitet i elnätet även i framtiden. På så sätt kan vi på Växjö Energi fortsätta leverera ett säkert elnät med hög kapacitet till dig och alla andra invånare i Växjö.

Tips för att få ner effekttoppar

  • Sprid ut användningen av el under dygnet. 
  • Använd apparater som drar mycket el och ladda elbilen mellan kl 20–07 på vardagar eller till helgerna.
  • Få kunskap om din elanvändning på Mina sidor och fundera över hur du kan sprida ut och minska din elanvändning.

Följ din elanvändning och dina effekttoppar på Mina sidor

På Mina sidor får du en tydlig bild av hur mycket el du använder, och när du använder som mest. Kolla vilken tidpunkt du använder som mest el och fundera över om du kan sprida ut användningen över dygnets alla timmar.

Följ din elanvändning och dina effekttoppar på Mina sidor

På Mina sidor får du en tydlig bild av hur mycket el du använder, och när du använder som mest. Kolla vilken tidpunkt du använder som mest el och fundera över om du kan sprida ut användningen över dygnets alla timmar.