Inköp och upphandling

Vi vill skapa goda och långsiktiga och hållbara relationer med våra leverantörer. Vi arbetar kontinuerligt med att skapa förutsättningar för strategiska, systematiska och hållbara inköp.

offentlig upphandling

Växjö Energi är ett kommunalägt bolag och därför omfattas vi av Lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna (2016:1146), LUF. Lagens grundprinciper bygger på objektivitet och öppenhet.

Våra inköp ska vara sakliga, konkurrensutsättas samt ske på affärsmässig grund. Läs mer om regler på Upphandlingsmyndighetens hemsida  ”Om regler för upphandling”