Svalt och skönt med fjärrkyla

Allt fler byter ut sina äldre kylmaskiner och installerar fjärrkyla. – Fjärrkyla är tryggt. Fastighetsägaren slipper tänka på elpriser, köldmedia och temperaturer utomhus, säger Johan Anehall, storkundsansvarig på Växjö Energi.

Fjärrkyla har funnits i flera år men fick ett uppsving sommaren 2018. Människor for illa i värmen och plötsligt ville alla ha air condition.
– Vi blev påminda om vikten av komfortkyla och den trenden blir bara starkare. Växjö Energi satsar på fjärrkyla och flera energibolag i landet har sagt att de kommer att dubbla produktionen av fjärrkyla till 2030, säger Johan Anehall.

Många människor är känsliga för hög värme. På jobbet sjunker förmågan att tänka och observera. Risken för olyckor ökar. Arbetsgivare och fastighetsägare, men också byggherrar och projektörer, ansvarar för att inomhusklimatet är bra, enligt Arbetsmiljöverket.

”Bra att undvika eldrivna maskiner”

De flesta stora fastigheter i Växjö har idag en kylanläggning. Den består av en värmepump eller en kylmaskin som drivs på el. Det är inte idealiskt, enligt Johan Anehall:
– Det är bra att undvika eldrivna maskiner eftersom det påverkar vårt behov av importerad el. Den elen har oftast mer negativ klimatpåverkan än vår inhemska el.
Fjärrkylan på Växjö Energi däremot, skapas med hjälp av så kallade absorptionskylmaskiner. De får sin energi från fossilfri fjärrvärme. Restprodukter från skogarna i länet ger alltså inte bara värme och el utan också förnybar kyla.

Dold CO2-fälla

– Vi tänker kanske inte så mycket på det men en nyinstallerad kylmaskin eller värmepump innehåller väldigt mycket köldmedia som är en växthusgas, säger Johan.
EU har infört direktiv som innebär att många av dagens köldmedier kommer att behöva bytas ut. Det kommer att höja priset på de köldmedier som fortfarande är tillåtna.Dessutom innebär all köldmedie-hantering administration, rapporter och serviceavtal.
– Allt det slipper du som fjärrkylakund. I våra absorptionskylmaskiner använder vi endast vatten och salt som köldmedium.

Skräddarsydda avtal

– Alla kan ha fjärrkyla, även de som inte har fjärrvärme. Förutsättningarna är olika i varje fastighet. Vi ger våra kunder skräddarsydda avtal som passar deras behov och möjligheter. Därför lägger vi mycket tid på att räkna på olika scenarier och diskutera hur vi kan hitta en kostnadseffektiv lösning. Målet är att ta fram en mycket bättre lösning än idag till ett jämförbart pris, säger Johan Anehall.

Fjärrkyla finns idag exempelvis installerat på Växjö centrallasarett, Linnéuniversitetet samt i köpcentrum, kontor och industrier.
– Många känner inte till vilka möjligheter som finns, säger han.