Vi vill vara en hållbar arbetsplats

Fortnox valde en all inclusive-lösning med fjärrvärme, fjärrkyla och markvärme till sitt nya kontor. Den är 100 procent fossilfri och fjärrvärmen återanvänds. Tillsammans med fastighetsägaren ArtOn24 optimeras lösningen löpande för att hålla nere användningen.

Det är nu drygt tre år sedan det andra Fortnox-huset i Växjö stod klart. Samtidigt kom pandemin och medarbetarna skickades hem för att jobba på distans. Idag är de allra flesta tillbaka på kontoret.

– Vi tror starkt på att jobba på plats ger sammanhållning, energi och kreativitet, och arbetar aktivt med att skapa miljöer där man trivs och kan göra sitt bästa. Ett bra inomhusklimat är en viktig del, säger Peter Bengtsson, Head of Workplace and Facilities.

Med från början

Växjö Energi har funnits med som leverantör och samarbetspartner sedan det första Fortnoxhuset började byggas 2016. Det började med en vanlig fjärrvärmeanslutning och blev en all inclusive-lösning, där Växjö Energi levererar 100 procent fossilfri fjärrvärme, fjärrkyla och markvärme.

– På vintern värmer vi kontoret med fjärrvärme och på sommaren kyler vi det med fjärrkyla. När det är riktigt kallt ute är det alltid snö-, is- och halkfritt vid entrén och på parkeringen tack vare markvärmen, berättar Peter.

Engagerad partner

Poängen med en all inclusive-lösning är komfort. Men också att den enkelt går att skala upp, genom att komplettera med till exempel laddstolpar för bilar och solceller, med stöttning från leverantören. Tillsammans med fastighetsägaren och Växjö Energi optimeras upplägget löpande. Fjärrvärmekurvor och elanvändning ses över och fastigheten anpassas för att minska användningen.

För att spara energi används till exempel så kallad nattkyla som komplement till fjärrkyla under somrarna. Då drar fläktar in sval luft på natten, så att kontoret är avkylt på morgonen. På så sätt går det inte åt lika mycket fjärrkyla dagtid. På dagarna hjälper helautomatiserade persienner till att reglera inomhustemperaturen så att det inte blir för varmt.

Sparar el

För att spara el används även produkter som inte alstrar för mycket värme eller belastar ventilationssystemet i onödan. Lampor och maskiner släcks och stängs av när de inte används.
– Vi vill vara en hållbar arbetsplats energimässigt. Tack vare samarbetet med Växjö Energi kan vi vara det. Det är något som även medarbetarna uppskattar, berättar Peter.

– I tider när världsläget är oroligt och elpriserna varierar har det också inneburit en ekonomisk stabilitet för oss. Fjärrvärmepriset ligger på ungefär samma nivåer och vi har ett pris per kvadratmeter. Sammantaget skapar det en förutsägbarhet som är bra för vår affär.

Löpande dialog

Fortnox, fastighetsägaren och Växjö Energi ses löpande på informationsträffar och uppföljningsmöten. Peter Bengtsson tycker att dialogen fungerar mycket bra – en bild som även Johan Anehall, storkundsansvarig på Växjö Energi bekräftar:

– Fortnox var först ut med den här typen av lösningar och är innovativa i sitt behov. Vi vill ligga långt framme i alla sorters energifrågor, så för vår del är det både spännande och utvecklande att få samarbeta med dem.

Vill du veta mer om helhetslösningar för företag? Kontakta Johan Anehall på Växjö Energi.

Entrén är välkomnande och skapar plats för kreativa möten med mjuka färger, former och massor av ljusinsläpp. På vintern värms kontoret med fjärrvärme och på sommaren kyls det med fjärrkyla.

”Ett bra inomhusklimat är en viktig del av att skapa en arbetsplats där medarbetarna trivs och kan göra sitt bästa.”


Peter Bengtsson