Markvärme i nya parkeringshuset

Markvärme är som golvvärme – fast utomhus. Smarta slingor under markytan som kopplas till fjärrvärmenätet och styrs automatiskt via sensorer. Näst på tur att få markvärme från Växjö Energi är Vöfabs nya parkeringshus Fabriken.

Vid området Lokstallarna i Växjö ska Fabriken ta form med över 500 nya allmänna parkeringsplatser, 100 p-platser för cyklar och gott om laddstationer för elbilar.

Inledningsvis planerades för ett parkeringshus med tak för att slippa snöröjningen vintertid. Men för att bygget inte skulle bli för högt valdes taket bort, till förmån för ett extra plan med parkeringar högst upp.

– Frågan om snöröjningen togs därför ännu ett varv. Tomten är för liten för att skyffla snön över fasadkanten och vi ville inte slösa viktig parkeringsyta på att förvara snö, berättar Krister Nilsson, byggprojektledare på Vöfab.

Slingor under markytan

Markvärme består av slingor under markytan. Slingorna kopplas till fjärrvärmenätet och styrs via sensorer som ser till att värme släpps på automatiskt vid nederbörd och låga temperaturer.

Daniel Sjödén, projektledare på Växjö Energi, förklarar:
– Vi skickar ut fjärrvärme till villor och fastigheter, som sedan inte går direkt tillbaka till Sandviksverket, utan kyls ned på vägen i form av markvärme. För ju lägre temperatur returvärmen har när den kommer tillbaka till Sandviksverket, desto mer måste den värmas upp när den ska bli fjärrvärme igen. Desto mer el kan vi producera då.

För Vöfab innebär valet av markvärme till Fabriken att man slipper snöröjning samtidigt som halkrisken minskar. Dessutom är det klimatsmart. Den ursprungliga fjärrvärmen produceras av 100 procent förnybart biobränsle från skogen, till exempel bark, spån och andra avverkningsrester som annars hade gått till spillo.

– På Vöfab jobbar vi aktivt med att minimera och effektivisera användningen av energi i alla våra fastigheter. Markvärme från Växjö Energi är ett bra exempel på hur vi tänker, avslutar Krister Nilsson.

Så funkar markvärme

Flera platser i Växjö hålls snö- och isfria med hjälp av förnybar markvärme från Växjö Energi.

Illustration som visar hur markvärme fungerar i Växjö

  1. Fjärrvärme från Sandviksverket skickas ut till villor och fastigheter i Växjö via rör under jorden. Värmen håller då en temperatur om cirka 75–110 grader.
  2. När Växjöbornas hem och kontor värmts upp skickas returvärmen tillbaka till Sandviksverket. Då har värmen en temperatur om cirka 45 grader. Innan den går tillbaka används returvärmen som markvärme och temperaturen sjunker ytterligare några grader.
  3. Väl tillbaka hos Växjö Energi hettas värmen upp igen och ny el produceras. Och så börjar det om igen…