Nya stationsområdet får markvärme

Nya stationsområdet i Växjö centrum håller på att ta form. Områdets torg och gångstråk kommer att hållas is- och snöfria med hjälp av 100 procent förnybar returvärme från fjärrvärmen i staden.

– Det är positivt på flera plan. Det kommer att ge mindre driftinsatser kopplat till exempelvis sandning och skottning, samtidigt som tillgängligheten bibehålls i området, säger Malin Engström, förvaltningschef på tekniska förvaltningen, Växjö kommun.

Markvärme är en relativt ny metod för att avlägsna is och snö på markytor vintertid. I korthet funkar det så att fjärrvärmen som skickas ut till villor och fastigheter inte går direkt tillbaka till Sandviksverket utan används för att smälta snön på tillbakavägen.

Många fördelar

Fördelarna med markvärme är många. Du slipper snöröjning och halkbekämpning, som kan bli kostsamt en kall vinter. Dessutom minskar behovet av renhållning och underhåll inne i fastigheterna då besökarna inte drar in snö och grus. En annan betydande fördel för samhället är att färre fotgängare faller och skadar sig på hala och snöiga gator.

Totalt kommer 8 405 m² att få markvärme på området, från Tegnérkyrkogården, vidare längs med stationen fram till Linnérondellen.
– Cirka 70 000 personer kommer röra sig i området varje vecka, så det finns en stor samhällsnytta med att ha markvärme här. Växjö kommun vill gå i täten när det gäller hållbara energilösningar, och detta är ett lysande exempel på hur vi kan nyttja våra resurser på bästa sätt, säger Erik Tellgren, vd Växjö Energi.

Installationen av markvärme har påbörjats och beräknas vara fullt utbyggd 2024.

Om markvärme från Växjö Energi

  • Markvärmen i Växjö levereras i fjärrvärmeform och produceras av 100 procent förnybara restprodukter från skogen som toppar och grenar.
  • Slingor under markytan, som kopplas till fjärrvärmenätet och styrs via sensorer i marken, ser automatiskt till att värmen släpps på vid nederbörd och låga temperaturer.
  • Exempel på områden i Växjö som idag hålls is- och snöfria med hjälp av markvärme från Sandviksverket är Västerbrotorg och torget framför World Trade Center.
  • Markvärme förlänger även fotbollssäsongen på Visma arena där slingor under gräsmattan ser till att smälta bort snö och is.