Felanmälan ledning

Behöver du felanmäla en skadad eller avgrävd kabel ringer du till vårt kundcenter på telefon 0470-70 33 33. På kvällar och helger felanmäler du till SOS Alarm via telefon 0470-204 12.

Felanmälan ska göras om:

  • Ledningen skadats.
  • Ledning inte påträffas inom markerat område.
  • Ledning påträffas i annat läge än markerat.
  • Okända ledningar påträffas.

Priser för felavhjälpning

Vi tar ut en kostnad för felavhjälpning vid skadade eller avgrävda ledningar.

Typ av skada Kostnad
Reparation grävskada 0,4kV fördelningskabel och större serviskablar (företag, hyreshus)  16 600 kronor exkl. moms
Reparation grävskada 0,4kV serviskabel (villa)  5 000 kronor exkl. moms
Reparation grävskada gatljuskabel 5 000 kronor exkl. moms

Reparation grävskada 10kV-kabel

 45 900 kronor exkl. moms
Fel 10kV-kabel inklusive felsökning och grävning och reparation  72 300 kronor exkl. moms