Dimensionera rätt – och spara energi och pengar

Många faktorer påverkar hur mycket energi och effekt en fastighet använder. Något vi ofta ser i nybyggda eller ombyggda fastigheter är att storleken på el-, fjärrkyla- och fjärrvärmeanslutningen är överdimensionerade i förhållande till hur mycket el, fjärrkyla och fjärrvärme som används. Detta vill vi gärna hjälpa till med att åtgärda.

Fördelar med rätt dimensionerad anläggning

  • Lägre anslutningsavgift
  • Lägre månadsavgift
  • Värmeanläggningens reglering blir mer exakt
  • Hela den framdragna effekten kommer anläggningen till nytta.

Exempel från verkligheten

Vanliga exempel på hur företag, bostadsrättsföreningen och andra verksamheters anläggningar kan se ut och vad de använder.

Förklaring:
A står för ampere och avser elförbrukning. kW står för kilowatt och avser fjärrvärmeförbrukning.

BRF_.png

BRF 30 lägenheter i Växjö

Beställt: 100 A och 450 kW

Använder: 25 A och 171 kW


Fabrik_.png

Industri i Växjö

 

Beställt: 400 A och 170 kW

Använder: 130 A och 60 kW


Kontor_.png

Kontor i Växjö

 

Beställt: 400 A och 2000 kW

Använder: 200 A och 540 kW


Varuhus_.png

Varuhus i Växjö

 

Beställt: 250 A och 220 kW

Använder: 150 A och 90 kW

Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Med vår erfarenhet från liknande anläggningar bedömer vi tillsammans storleken på anslutningarna.

Kontakta oss

Kenneth Johansson

Kenneth Johansson

Ingenjör nätanslutning Elnät

0470-77 52 82

Johan Anehall

Johan Anehall

Chef Affärsrelationer

0470-77 51 81

Christer Gahnsby

Christer Gahnsby

Storkundsansvarig Kraft och värme

0470-77 52 56