Så går en tillsyn till

Det finns pengar att spara på att se över och ge lite kärlek till din fjärrvärmecentral. Centralen ska lämna av så mycket värmeenergi som möjligt till dina element och ditt varmvatten. Då får du mest för pengarna.

Några kontroller som genomförs vid en tillsyn:

  • Värmeväxlare kan ha beläggningar som gör att värmeavgivningsytan blir mindre.
  • Hur ser det ut på elementsidan? Är ventilation och radiatorer rätt inställda?
  • Det kan finnas läckage i ventiler på fjärrvärmesidan som gör att onödigt mycket fjärrvärmevatten måste passera för att få full effekt.
  • Pumpar som inte är varvtalsstyrda känner inte av hur mycket effekt som behöver tas ut. Varvtalsstyrning anpassar effektuttag efter behov.

Svalt returvatten

När energiöverföringen är effektiv så är fjärrvärmevattnet som går på retur rejält mycket kallare än när det kom till anläggningen. En låg returtemperatur är kvittot på att du som kund får mest för pengarna.
– Måttet på hur effektiv anläggningen är kallas Delta-T. Det är helt enkelt skillnaden i temperatur på fjärrvärmevattnet när det är på väg till dig, och temperaturen när det lämnar fastigheten, säger Mikael Svensson som är värmetekniker på Växjö Energi och ger service på anläggningar där företagaren tecknat ett tillsynsavtal. 

Sänka kostnaderna

– Att byta en ventil eller värmeväxlare är en investering men å andra sidan kan de löpande kostnaderna sjunka. Vi hjälper gärna till med beräkningarna. En annan bra effekt av låga returtemperaturer är att ju fler effektiva anläggningar i Växjö desto mer el kan Växjö Energi producera. Mer el behövs till alla elbilar,
inte minst i tider av stigande elpriser.

Med ett tillsynsavtal vet du att din central ger dig mycket energi för pengarna. 

Läs mer och beställ serviceavtal