Hoppa till huvudinnehållet

Våra handläggningstider

För att skapa möjligheter för frambyggnad av elnät behöver vi ha kännedom om detta i god tid. Här följer hålltider för när vi på Växjö Energi behöver få veta önskad storlek på elanslutning.

Vi har som målsättning att kunna föra en god dialog med dig som kund för att svara upp mot ställda förväntningar. Nedan följer en översikt över vilka handläggningstider som normalt gäller, beroende på ärende och vilket dokument vi behöver för att få framdrift i det ärendet. Handläggningstiden ser olika ut beroende på yttre omständigheter, till exempel årstid, avtal/tillstånd eller markförhållanden. En förklaring till varje ärende finns under tabellen.

Obs! Vi räknar tiden från att komplett dokument är hos oss. Se därför till att alltid vara ute i god tid med din föranmälan.

Alla nyanslutningar och utökningar offereras och ska beställas av kunden innan installationsmedgivande skickas ut till dig som elinstallatör.

Ärende Handläggningstid* Styrande dokument
Nyanslutning, enkel Minst fyra veckor Påskriven offert
Nyanslutning Minst fyra månader Påskriven offert
Utökning Minst fyra månader Påskriven offert
Utökning abonnemang Minst tre veckor Komplett färdiganmälan
Servisändring Minst fem veckor Komplett färdiganmälan
Frånkoppling Minst två veckor Komplett färdiganmälan
Plombering Minst två veckor Komplett färdiganmälan
Tillfällig anläggning Minst två veckor Komplett färdiganmälan
Säkringsändring, enkel Minst en vecka Komplett färdiganmälan
Säkringsändring Minst fyra veckor Komplett färdiganmälan
Produktionsanläggning Minst två veckor Komplett färdiganmälan
* Den tid vi normalt behöver för att din anslutning ska bli klar till önskat datum