Våra handläggningstider

För att skapa möjligheter för frambyggnad av elnät behöver vi ha kännedom om detta i god tid. Här beskriver vi olika typer av ärenden och våra handläggningstider.

Vi har som målsättning att kunna föra en god dialog med dig som kund för att svara upp mot ställda förväntningar. 

För att du ska få ditt ärende genomfört enligt dina önskemål kan det vara bra att tänka på följande när du vill anmäla om ett ärende:

  • Handläggningstiden ser ofta olika ut beroende på typ av ärende och på yttre omständigheter som årstid, markförhållande eller avtal och tillstånd. Ansök därför i god tid om du har en önskad tidsplan.
  • Somliga ärenden kräver bifogade dokument. Handläggningstiden påbörjas när vi fått en komplett färdiganmälan alternativt en påskriven offert. Se därför till att bifoga alla dokument i samband med ansökan.
  • Vid nyanslutning eller utökning ber du om offert. Installationsmedgivande skickas till dig som elinstallatör efter påskriven offert.

Ärenden: