Vad används elnätsavgiften i Växjö till?

Har du någonsin funderat på vad din elnätsavgift går till? En viktig del är investeringar för att säkra dagens elnät, men också för att bygga framtidens. Här tar vi en närmare titt.

Vi på Växjö Energi ansvarar för elnätet i Växjö. Det är vi som ser till att elen kommer hem till dig genom vårt lokala elnät, även om vi inte säljer el själva. Växjös elnät är idag 144 mil långt, som härifrån till Paris. Större delen av elnätet ligger numera nedgrävt i marken och vi är mycket stolta över vår höga leveranssäkerhet på 99,99 %.

Exempel på vad elnätsavgiften används till:

Förnyelse av elnäten

Varje år investerar vi på Växjö Energi omkring 70 miljoner kronor på elnätet. Mycket kopplat till att staden växer och att företag expanderar. Elnätet behöver anpassas till framtida behov där bland annat transportsektorn och industrin elektrifieras. Pengarna går bland annat till att uppgradera gammal teknik, skapa nya tekniska lösningar samt att bygga nytt elnät där nya områden växer fram.

Underhåll och drift

I och med att samhället blir mer beroende av el ställs allt högre krav på att elnätet är säkrat mot väder och vind. Om utrustning måste bytas ut fixar vi det. Det handlar till exempel om nya kablar i marken, nya kabelskåp och uppgraderade funktioner i nätet.

Överföring av el

Som nätägare ansvarar vi för att distribuera elen genom elnätet. Din elnätsavgift täcker kostnaderna för att transportera el från kraftverken till ditt hem eller företag.

Beredskap vid strömavbrott

Om strömmen mot all förmodan skulle gå, finns vi här för att snabbt lösa problemet. Vi på Växjö Energi har medarbetare i beredskap dygnet runt, alla dagar i veckan, året om. Även detta finansieras av din elnätsavgift.

Mätning och anslutning

Hemma hos dig finns en elmätare som registrerar hur mycket el som används i ditt hem och som vi läser av automatiskt. År 2024 ska alla våra kunder ha fått sin elmätare utbytt till en ny och smartare sådan. Och när du ansluter dig eller säger upp ditt elavtal, hjälper vi till med det. Läs mer om din nya mätare

Framtidens hållbara energisystem

Framtidens elnät ska klara av att ansluta fler, vara mer flexibelt och samtidigt ha högsta leveranssäkerhet. Vi ska även skapa förutsättningar för mer förnybar elproduktion från exempelvis solceller samt möjligheter att ladda elbilar. Vi ser redan idag att allt fler av våra kunder investerar i egen elproduktion med exempelvis solceller på taket, batterilager och elbilar. Därmed blir de en del av det stora elsystemet och matar in el på nätet.

"Vi har ett välskött och bra nät"

Växjö växer så det knakar och elektrifieringen i samhället går framåt med stormsteg. Trots det är elnätets tillgänglighet i Växjö näst intill perfekt.

"Vi har ett välskött och bra nät"

Växjö växer så det knakar och elektrifieringen i samhället går framåt med stormsteg. Trots det är elnätets tillgänglighet i Växjö näst intill perfekt.

Dina elkostnader

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Elen du använder
    Kostnad för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Transport till din bostad
    Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Skatter och avgifter
    Kostnad för skatter och avgifter till staten. Betalas till elnätsföretaget om ni inte själva är skattskyldiga.

Källa: Energiföretagen

Läs mer om din elnätsavgift