"Det är mäktigt"

Växjö växer så det knakar och elektrifieringen i samhället går framåt med stormsteg. Trots det är elnätets tillgänglighet i Växjö näst intill perfekt.

– Allt som händer är mäktigt, då känns det extra bra att vi har så fina siffror, säger Peter Karlsson, Växjö Energi Elnät. Varje år investerar Växjö Energi mellan 60 och 70 miljoner kronor på elnätet. Pengarna går bland annat till att uppgradera gammal teknik, skapa nya tekniska lösningar samt att bygga nytt elnät där nya områden växer fram. Och det ger resultat.
– Vi har ett välskött och bra nät, säger Peter Karlsson, som är projektledare på
avdelningen inom Växjö Energi Elnät som arbetar med investeringar.

2021 låg tillgängligheten på 99,999 %. Totalt under året var det inte mer än två, tre minuters avbrott per kund.
– Vi har inte haft ett enda längre avbrott under året, det känns väldigt bra, säger han

Han tycker att hans yrkesval, att jobba med elkraft, känns fantastiskt. Alla pratar om elektrifieringen i och med omställningen som pågår i samhället. Under förra året fick investeringsavdelningen på Växjö Energi Elnät koncentrera sig på Växjös exploateringsområden.

Driftsäkert nät

Växjö växer fort och det är viktigt att företagare har bra elförsörjning när de etablerar sig i nya områden. I Öjaby byttes exempelvis en halv kilometer kabel ut för att öka kapaciteten så att nya bolag i närheten av flygplatsen kan växa.
– Vi får ett föryngrat och mer driftsäkert nät. Det handlar om nya kablar i marken, nya kabelskåp och uppgraderade funktioner i nätet, exempelvis nya smarta elmätare.

Höga krav

Genom den så kallade Enätsdialogen har Peter Karlsson och hans kollegor bra koll på vad företagare efterfrågar. De vill ha tydlig information, hög driftsäkerhet, dessutom ska det vara smidigt att ansluta sig till nätet.
– Företag vill kunna planera sin verksamhet och vill ha information i förväg om våra arbeten. Dessutom vill de kunna mäta sin användning mer detaljerat och på det sättet styra sin produktion, säger Peter Karlsson.

Han är positiv till elektrifieringen, men ser också att det kräver att olika aktörer kan samordna och kraftsamla. Han beskriver utvecklingen i samhället som mäktig.
– Kan vi ro den här omställningen i land har vi gjort något jättebra.

Elnätet skyddas

Kriget i Ukraina och det mer oroliga säkerhetspolitiska läget, där även Sverige höjer krigsberedskapen, har också gett ökat fokus på det moderna samhällets sårbarhet. Att skydda elnätet har blivit en fråga som kommit högre på agendan under våren.
Under året kommer Växjö Energi att fortsätta sitt arbete med att bygga ut, föryngra och utveckla elnätet i Växjö, det kommer att ske i nära samarbete med övriga Växjö Energi och Växjö kommun. Det för att skapa samordningsvinster när det ska grävas i marken.
– Vi har många stora jobb på gång och de kommer alla att resultera i större driftsäkerhet.
Ska ni upp på mer än 99,999 procent?
– Det är ju nästan omöjligt, men vi siktar på 100, säger Peter Karlsson.